Viktigt att se över ventilationen i Stockholm

Stockholm är en stad där många äldre hus fortfarande fungerar som både arbetsplatser, bostäder och skolor och detta är också en del av charmen med staden. Dock så finns det även vissa problem med detta och ett av dem är hur ventilation och annat fungerar – eller inte fungerar – i dessa äldre byggnader. Just ventilation är en lite bortglömd del av hur människan fungerar och bristen på att stadigt flöde av friskt luft är något som i stor grad påverkar vår koncentrationsförmåga samt vår hälsa i stort och här ser man alltså i Stockholm har uppstått ett problem. Hur ser det egentligen ut gällande ventilation på din arbetsplats och hur skulle du prestera ifall denna byttes ut? Här kan man direkt ta ett exempel från ett kontor i Stockholm som är beläget inne i en äldre byggnad och där ventilation även den är av en äldre modell. De anställda på detta kontor presterar alltid bäst innan lunch och i början av veckorna och chefen för detta företag har hela tiden kopplat detta till naturliga orsaker där främst motivation nämns som en anledning.

Att de anställda hela tiden – ju längre dagen lider – också tappar i sin motivation, vill hem och därmed presterar sämre, ser denna chef som naturligt och lägger heller ingen större vikt vid. Men är detta verkligen hela förklaringen till att detta företag och de anställda varje dag har sin dipp just efter lunch och ju närmare helgen man kommer?

Nej, det är en del av sanningen naturligtvis men den största delen beror på att den ventilation som finns i denna äldre byggnad helt enkelt inte håller någon vidare klass och att de anställda på grund av denna hela tiden tappar i koncentration. Det skulle alltså här vara en god idé att byta ut hela denna ventilation mot en nyare modell som hela tiden tillgodoser frisk och fräsch luft och ger de anställda den välbehövliga energi som behövs för att orka hela dagen.

Dålig ventilation ger sämre hälsa i Stockholm

Det är också här som många företag – men framförallt skolor – gör fel i Stockholm. Man ser snarare problemet som något som ligger hos individen och i människans natur än att koppla den bristande koncentrationen och den sämre prestationen till just den dåliga ventilation som finns i lokalen. Att detta är ett problem i skolor runt om i Stockholm är därför något som direkt bör ses över och tas om hand – annars riskerar vi att en hel generation tappar sin lust inför studier och får dåliga betyg som de inte behövt få om bara rätt ventilation erbjudits.

Detta har man – tack och lov – på slutet börjat inse och man ser numera att många skolor som finns i äldre byggnader i Stockholm också får sin ventilation utbytt mot en bättre men frågan är om det är för sent? Hur många barn har man egentligen tappat i onödan och hur många sjukdomar har denna dåliga ventilation egentligen fört med sig i form av astma och annat? Detta är en skrämmande tanke som många nog inte vill ha ett svar på.

http://www.ventilationstockholm.biz/ erbjuder energisnåla och prisvärda ventilationssystem av högsta kvalitet.

23 Jul 2017