Arvsrätt och testamente: Skydda din partner och säkerställ fördelningen

Arvsrätt är en juridisk term som definierar hur egendom och tillgångar fördelas när någon avlider.

Om du undrar vad arvsrätt innebär och hur det går till, samt vem som har rätt att ärva vem, har du kommit till rätt ställe. I denna artikel kommer vi att ge dig en lättförståelig översikt över arvsrättens grundläggande principer och även diskutera hur du kan skydda din älskade partner om ni inte är gifta.

Fritt förfogande vid äktenskap

Om du är gift med din partner får ni automatiskt rätt att ärva varandra. Detta kallas för fritt förfogande och ger dig möjlighet att disponera ditt arv precis som du önskar. Du kan välja att ge bort en del av arvet, sälja vissa tillgångar eller förfoga över hela arvet på det sätt som passar dig bäst. Emellertid kan gemensamma barn inte kräva sitt arv förrän du avlider. Om det finns barn från tidigare förhållanden blir situationen mer komplicerad. Dessa barn har rätt att få sin andel av arvet direkt, vilket kan leda till betydande ekonomiska utmaningar för den efterlevande parten.

Skydda din älskade partner med ett testamente

Du kan alltid upprätta ett testamente där du uttrycker din vilja och fördelar avsättningar till din partner. Detta gäller särskilt om ni inte är gifta och därmed inte automatiskt har rätt till varandras arv. Dock kan du aldrig helt frångå arvsrätt för dina biologiska barn eller barn från tidigare förhållanden. Dessa barn har alltid rätt till hälften av den kvarvarande egendomen. Det är också viktigt att säkerställa att det finns dokumentation som visar att ni båda äger de tillgångar ni köper tillsammans, om ni inte avser att vara ensamma ägare.

3 Jul 2023