Vikten av god ventilation

Dålig ventilation är ett problem som många svenskar upplever idag. Särskilt vanligt är problemen i städer som Stockholm, där många miljonprogramsbyggen finns. Miljonprogrammet, som visserligen inte bara förlades i Stockholm, har fått en hel del kritik för att inte leva upp till de villkor och krav som ställs idag.

Det är dock inte bara i Stockholm och miljonprogramsbyggen som dålig ventilation finns. Problemen kan uppstå i princip i vilket hus som helst – om inte ventilationssystemen sköts om på rätt sätt. Om du redan vet om att du har mycket dålig ventilation, kan du behöva kontakta en ventilationsfirma. Annars kan informationen nedan hjälpa dig.

Tecken på dålig ventilation

Att ditt hus har dålig ventilation kan visa sig på flera sätt. Ett av de vanligaste sätten att upptäcka dålig ventilation på, är att imman på spegeln efter en dusch inte försvinner på ett mycket långt tag. Med god ventilation bör det inte dröja mer än ca 20 minuter innan imman på spegeln är borta.

Ett annat tecken kan vara kondens på husets fönster. Just det är dock ofta lätt att åtgärda och du behöver troligtvis inte ringa en ventilationsfirma på grund av detta. Ibland kan det vara så enkelt som att varmluften sveper förbi fönsterbänken och värmer fönstret direkt, eller att gardiner ligger för nära fönstret. Överlag kan mycket kondens vara ett tecken på att en ventilationsfirma behöver kontaktas för att se över ventilationssystemen, men det är bra att börja med de enkla åtgärderna.

Konsekvenser av dålig ventilation

De konsekvenser som dålig ventilation kan få på oss är många. Det är inte bara de som bor i huset som tar skada av dålig ventilation, utan även huset i sig och dess konstruktion. Vanliga problem som kan uppstå till följd av dålig ventilation är ökad förekomst av kvalster, höga radonhalter och fuktskador (som senare kan leda till mögel).

Om din bostad har drabbats av mögel kan det bland annat leda till trötthet och huvudvärk. Det kan även framkalla allergier hos dig och de andra som bor i huset. Har man dålig ventilation bör man alltså inte skjuta upp på att kontakta en ventilationsfirma.

Har man höga radonhalter kan det leda till värre hälsoproblem än vad exempelvis mögel kan göra. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten drabbas ca 500 personer varje år av lungcancer som orsakats av radon i bostäder. Om man dessutom röker löper man ännu större risk att drabbas.

Olika typer av ventilationssystem

I huvudsak finns det tre olika typer av ventilationssystem: självdrags-, mekaniskt frånlufts, och mekaniskt från- och tilluftssystem. Det vanligaste systemet är självdragssystemet, som används i fastigheter i Stockholm och Göteborg såväl som i hus på landet. Självdragssystem är inte bara det vanligaste ventilationssystemet – utan också det äldsta. Med självdragsventilation förs tilluften in i huset genom springor och otätheter.

Läs mer om ventilation här: http://www.ventilationsfirmastockholm.se/.

18 May 2017