Vad skiljer privat hemtjänst från kommunal i Stockholm?

Sedan man för några år sedan införde ett fritt val gällande hemtjänst i Stockholm har röster höjt om att det blivit mycket sämre – dock har lika många röster höjts om motsatsen, att det tvärtom blivit bättre. Hur det egentligen ligger till är svårt att säga i nuläget i och med att det faktiskt gått så kort tid så att man ännu inte kan utvärdera frågan riktigt.

Men om man tar argumenten från båda sidor och ställer dem mot varandra så kan man konstatera att motståndare till privatiserad hemtjänst i Stockholm menar på att alltför många oseriösa aktörer smugit sig in på marknaden med enbart pengar i sikte. Kollar man på de som tvärtom gillar att hemtjänst i Stockholm numera också kan väljas så menar den sidan att valfriheten är av stor vikt – det vill säga att du själv har möjlighet att välja vilket företag i Stockholm du vill ha till din hemtjänst. Vidare menar man att denna valfrihet i slutändan kommer att tvinga de oseriösa aktörerna bort från marknaden – detta i och med ingen kommer att välja dessa företag.

Klart är att båda sidor har relevanta poänger – visst, det finns en massa aktörer i Stockholm och dess hemtjänst som sannerligen inte ser till kundens bästa utan bara till bolagets vinst. Men likaså finns det privata aktörer som faktiskt ser till kundens väl och vill förbättra hemtjänst i Stockholm från grunden. Det bör alltså få gå ytterligare några år innan man klart och slut kan säga vilken sida som haft rätt.

Tjänar man mer pengar inom privat hemtjänst i Stockholm?

Då det kommer till löner så kan man säga att många företag som arbetar privat med hemtjänst i Stockholm också kan betala mer pengar – detta i syfte att naturligtvis kunna locka över bra anställda som kan leverera ett arbete som ger företaget ett gott rykte. Det är nämligen av yppersta vikt för en privat aktör att skaffa sig ett gott rykte och renommé då detta i slutändan leder till fler kunder. Sådant sprids ofta mellan olika kunder och familjer till anhöriga – har ett privat företag inom hemtjänst i Stockholm gjort ett bra arbete så är det också lättare för en annan familj att välja just detta företag. Naturligtvis går detta också att vända på – har ett företag gjort ett uselt jobb och inte levererat det man lovat så kommer det garanterat att i slutändan minska den mängd av framtida kunder som tänkt sig hemtjänst i Stockholm som ett alternativ.

Det är alltså så här i början oerhört viktigt för ett företag att profilera sig redan från början – annars kan det bli problem då konkurrensen inom hemtjänst i Stockholm är väldigt hård. Att därmed anställa duktiga personer och då kanske tvingas betala mer i lön kan visa sig vara en väldig investering för företaget sett över en längre tid. Ett bra rykte ger fler kunder och ett bra rykte får man genom att ha duktiga anställda – detta är dock något som gäller i alla branscher och inte bara inom hemtjänst i Stockholm.

9 Aug 2017