Vad ska jag välja för hemtjänst i Stockholm?

Det finns först och främst två stycken alternativ som man kan använda sig av då det handlar om hemtjänst och dessa två blir tydligast i en större stad som Stockholm. Här talar vi alltså främst om hemtjänst som antingen drivs i privat- eller statlig regi. Just det förstnämnda alternativet – den privata varianten av hemtjänst – har slagit igenom väldigt stort och främst då i just Stockholm där man ser att en stor marknad har växt fram. På både gott och ont ska här tilläggas – i takt med att så många olika personer är verksamma med just hemtjänst i Stockholm så varierar även kvaliteten dem emellan.

Det har nämligen kommit att visa sig att en hel del oseriösa aktörer smugit sig in på marknaden i jakt efter snabba pengar och en stor vinst – något som tyvärr också visat sig vara möjligt att utföra. Här har alltså Stockholm ett problem som måste tas om hand å det snaraste – att anlita ett företag för hemtjänst ska naturligtvis i första hand handla om att man blir omhändertagen och att man vågar – i viss mån – lägga sitt liv i någon annan persons händer och där kan inte ett vinstintresse ligga i vägen. Detta problem gäller dock inte bara hemtjänst i Stockholm utan går att applicera även till skola och annan omsorg och här måste man på något sätt komma upp med en lösning som försvårar för oseriösa företag att ta del av kakan.

Vi talar här inte om någon reglering där ingen vinst får göras, men det måste gå att hitta en mellanväg som på något sätt tar bort de absolut värsta exemplen och detta oavsett om det handlar om hemtjänst i Stockholm eller en skola driven i privat regi i Göteborg. Dock – och detta kan inte nog poängteras – det finns naturligtvis väldigt bra alternativ för hemtjänst som drivs i privat regi likväl som det finns dålig som drivs av staten, det är bara det att de oseriösa företagen smutsat ner och givit alla ett dåligt rykte. Ett rykte som alltså måste börja förbättras och där man ändå ser att en ljusning är på väg. Vi får här hoppas att branschen i sig klarar av att på något sätt reglera sig själva och att enbart de bra privata aktörerna inom hemtjänst i Stockholm får fortsätta. För att de verkligen behövs – det råder det inget som helst tvivel om.

Vad får jag hjälp med då jag anlitar hemtjänst i Stockholm?

Då man anlitar hemtjänst då har man vissa behov som man måste få hjälp med – här talar vi om allt ifrån dusch, rakning, på- och avklädning, hjälp med mat och medicinering och så vidare. Saker som man, helt enkelt, är oförmögen att själv utföra på grund av ålder eller någon sorts sjukdom eller skada. Hemtjänst i Stockholm – eller någon annanstans i Sverige – är alltså det perfekta alternativet för den som inte vill lämna sitt hem men som ändå behöver viss hjälp med att klara av sin vardag.

26 Jul 2017