Vad gör du som personlig assistent?

Närmare 90 000 personer jobbar som personlig assistent. Både kommunen, försäkringskassan och assistentanvändaren själv kan vara arbetsgivaren.

  • Du bidrar till en enklare vardag och stödjer personen du hjälper att leva det liv hon eller han själv vill leva.
  • Under din arbetstid är det hjälp med mat, av och påklädning, hjälp med att sköta hemmet. Din arbetstid kan också gå ut på att hjälpa den som får assistans att kunna vara förälder, studera, arbeta, spendera tid på fritidsintressen, umgås med familj och vänner. Det kan även innebära att följa med som hjälp på eventuella resor.
  • Alla människor med omfattande funktionsnedsättningar upp till 65 år har rätt att söka personlig assistans och därför kan både ålder, livssituation och familjeförhållanden skilja mycket på den som ska få assistans. Ibland utförs arbetsuppgifter som du blir tilldelad av den som får assistansen och ibland kan du behöva vara drivande för att utföra vissa arbetsuppgifter.
  • Det finns även möjlighet att du behöver få en utbildning i medicinska uppgifter eller att du behöver hantera miljöer som kan vara psykiskt krävande.
  • Hos vissa kan du behöva lära känna den närmsta familjen och släkten samt vännerna. Det kan komma tillfällen där du som assistent får vara med i sociala sammanhang och ibland räcker det med att du finns på plats men inte behöver delta, så länge den som du assisterar kan få din uppmärksamhet vid behov. Det är viktigt att hitta den hårfina gränsen mellan privatliv och ditt jobb, det kan se olika ut hos olika personer.
  • Vissa beskriver assistentyrket som ett ensamt arbete, men vissa tycker även att det är ett meningsfullt yrke och hur bra du trivs beror på vilken relation du arbetar upp med den som blir assisterad.

Det viktigaste att komma ihåg när du jobbar som personlig assistent är att du blir en viktig del av någons vardag. Att jobba med människor kan vara krävande och jobbigt, men du får så oerhört mycket tillbaka. Du finns där vid någons sida som verkligen behöver dig och ni kan tillsammans få ett väldigt fint utbyte. Er relation är viktig så vårda den noga. Bygg upp tillit och respekt för varandra, då blir ditt jobb inte bara ett jobb utan det blir även något mer.

Du kan även vara personlig assistent åt någon i din familj om den personen har fått godkännande för personlig assistans, antingen via kommunen eller försäkringskassan.

Vem kan egentligen få personlig assistans? Det kan du läsa om här.

 

4 May 2017