Tiden efter en mastektomi

Ungefär  trettio procent av alla kvinnor i Sverige som drabbas av cancer får det i brösten. Något som brukar innebära en mastektomi där man avlägsnar bröstet/brösten i fråga och där man gör detta för att förhindra spridning. En prognos efter en mastektomi är god och det som många kvinnor istället måste ta itu med är att leva utan bröst – en inte helt igenom enkel situation som tyvärr är lite bortglömd.

Märk väl här; att bli fri från cancer är naturligtvis det absolut viktigaste – men man ska för den sakens skull inte underskatta den känslan av tomhet som en mastektomi kan föra med sig. Många kvinnor vittnar om ett sämre självförtroende, om att man känner sig mindre kvinnliga, mindre attraktiva och att exempelvis kläderna man burit inte längre passar.

Kort sagt; man upplever en saknad efter sitt/sina bröst och det som många väljer här är en naturlig följd; man ersätter sina bröst. Här finns det primärt två stycken alternativ. Det ena i form av en permanent lösning där man genomför en bröstrekonstruktion och opererar in exempelvis silikonimplantat. Något som för många kan vara tufft att göra så nära inpå en mastektomi och de kvinnor som upplever ett obehag inför ännu en operation väljer istället att skaffa en bröstprotes. En bröstprotes som idag är mer verklighetstrogen än någonsin och som går att anpassa helt efter sin egen kropp – där det andra bröstet, det naturliga, naturligtvis är den mall man använder sig av.

En bröstprotes är en bra lösning

Många väljer även en kombination; man börjar med att ha en bröstprotes en tid och känner sig för innan man väljer att genomföra en bröstrekonstruktion. Andra vänjer sig fullt ut vid sin bröstprotes och märker till slut inte av att den finns där; det blir en naturlig sak att använda sig av och man tänker inte på vare sig i- och urtagning ur sin bh.

Skötseln av en bröstprotes är en annan fördel; man slipper den oro som ännu en operation kan föra med sig, man slipper rehablitering och skötsel som en bröstrekonstruktion för med sig. Det enda som krävs är tvål och vatten rörande skötsel och underhåll av en bröstprotes och i och med att dessa idag är bättre utformade än någonsin så är det att anse som ett väldigt bra alternativ till en operation.

Det går få bort den känsla av tomhet och det sämre självförtroende som  kan uppstår efter en mastektomi och det går att åter känna sig som den attraktiva kvinna man kändes sig som innan bröstcancern upptäcktes.

15 Apr 2017