Riskfaktorer för åderbråck

På Apoteket.se finns en längre artikel kring åderbrock. Här nämns bland annat statistik kring hur många som får detta problem, vad det innebär samt olika riskfaktorer. Gällande just riskfaktorer så nämns två faktorer som anses vara påskyndande för utveckling av åderbråck. 

Ärftlighet

En tydlig riskfaktor är ärftlighet. Det är ofta ärftligt och forskning visar att man kan ärva det både från fadern och modern. Visserligen drabbar fler kvinnor men exakt varför det är så har inte helt kunnat påvisas. 

Ärftligheten kan innebära försvagade venklaffar som därmed inte klarar av att hålla tätt. Detta gör att blodet stannar kvar i benen och därmed ”samlas” i venerna. Därmed skapas de tydligt synliga åderbråcken. 

Rörlighet

Den andra riskfaktorn är ett stillasittande liv. Om man rör sig lite kan det på lång sikt resultera i att benens muskelpump inte kan klara av att nå full kapacitet. Även nu blir venklaffarna uttänjda och blodet kan ”rinna baklänges”. 

Ingen ökad risk för att andra sjukdomar

En del tror att åderbråck är ett dåligt tecken då det även skulle bevisa risken för ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar. Så är däremot inte fallet. Det finns ingen bevisad koppling mellan åderbråck och sjukdomar som är kopplade till hjärtats kranskärl. I studier på personer som har ”värsta sortens” åderbråck (med bensår) har det inte gått att se någon högre dödlighet bland dessa personer utifrån hjärt- och kärlsjukdomar. 

Men samtidigt bör man inte ta för lätt på påbörjad åderbråck. Känner du av symtom kan det vara en fördel att uppsöka hälsocentral för att få benen undersökta. Om man har svår åderbråck och inte behandlar detta kan nämligen ytliga blodproppar uppstå. Ett problem som kan göra ont även om det inte är farligt. 

Det kan även leda till bensår eller eksem som kan vara obehagliga. Just bensår kan därmed bli återkommande om man inte klarar av att behandla åderbråcken som alltså är den bakomliggande orsaken. 

Kan förebyggas och mildras

Du kan minska risken att få åderbråck samt minimera risken att det ska bli värre. Detta genom relativt enkla steg. 

  • Rör på dig

Stillasittande är nutidens stora hälsoproblem. Genom att röra sig minskar risken för en rad sjukdomar och det gäller även åderbråck. Framförallt är det rörelse som stärker benen. 

  • Ta paus

Ta en paus varje timme på jobbet, upp och rör dig under långfilmen eller under middagsbjudningen. Ta en paus i det du gör och rör dig. 

  • Få upp benen

Vila gärna benen på något när du sitter framför TV:n eller slappar i fåtöljen. Det är betydligt bättre än att ha dem nedåt mot golvet. 

  • Undvik att sitta med benen i kors

Genom att sitta med benen i kors skapas tryck som gör det svårt för blodet att transporteras. Detta försämrar därmed din blodcirkulation. 

  • Stödstrumpor 

Använd gärna stödstrumpor. Detta om du exempelvis ska åka bil längre sträcka eller av annan anledning sitter still med benen. Läs mer åderbråck här: https://www.åderbråck.net.

18 Mar 2019