Omhändertagande med trygghet i fokus

Att som äldre känna sig trygg måste få vara en självklarhet. Att som anhörig till en äldre, känna trygghet måste få vara lika självklart. Är du anhörig eller är du själv i behov av hjälp?

Livets skiften innebär olika behov. Som äldre är man ibland i behov av hjälp, det kan vara mer eller mindre. Man kanske har en anhörig som är i behov av hjälp? Det kan vara en make eller maka, men det kan också vara en mamma eller pappa. Det ska finnas möjlighet att få omvårdnad och hjälp oavsett situation. Den som är i behov av hemtjänst kanske inte alltid är medveten om det själv. Man behöver vara varsam och respektfull i bemötandet. Det är också viktigt att kommunikationen fungerar bra. Både mellan personal och den äldre och mellan personal och de anhöriga.

Äldre kvinna ler

Långsiktighet skapar trygghet

Att ständigt möta ny personal, både som brukare och som anhörig skapar osäkerhet. Det som är viktigt i strävan att skapa en förtroendefull kontakt med alla inblandade är att det finns en kontinuitet och igenkänning. Man ska veta vilka som tar hand om en, som känner en, som vet ens behov. Målet är att rekrytera personal på lång sikt, som finns kvar under många år och som kan följa den enskilde, och dennes behov. En äldre person behov kan komma att ändras under vägen och då är det viktigt att man är beredd att göra de ändringar som behövs. Det kan vara mindre eller större förändringar, med de ska göras i samråd.

Kontaktperson som har hela bilden

Även om det inte är stor personalomsättningar, är det ändå ett antal olika personer som arbetar med äldreomsorgen. Att samla deras berättelser och upplevelser om den enskilde brukaren är värdefullt. Att det finns en kontaktperson som man alltid kan vända sig till och som har koll på allt om antingen dig själv eller din anhöriga är viktigt. Det blir betydligt enklare att föreslå ändringar eller fråga om något. Det kan gälla allt från mediciner, praktisk hjälp till allmänt mående. Är språket ett problem, så finns det det personal med kunskap i flera andra språk, så att man alltid ska kunna hitta ett språk som det går att kommunicera genom. Personalen har tystnadsplikt, vilket innebär att inga uppgifter lämnas ut till myndigheter eller andra utan medgivande. God omvårdnad, näringsriktig kost och bra personal är grunden för en trygg tillvaro för alla.

7 Mar 2020