Om du söker KBT-terapi i Stockholm

Om man lider av ångest, eller depression kan man bli hjälpt av en behandlingsform som kallas KBT. Det är en förkortning för kognitiv beteendeterapi. Kort och förenklat kan man förklara behandlingsformen som ett sätt att arbeta med sin personliga utveckling. Man tänker sig att ångesten och depressionen beror på negativa tankar som man har om sig själv eller om andra. Genom att främst arbeta med de egna tankarna, som sedan styr ens beteende kan man förändra sitt mående, från dåligt till bättre.

Först analyserar man beteende

Det första som man gör när man påbörjar en KBT-behandling är att man gör en beteendeanalys. Vad är det i beteendet som gör att man mår dåligt? Man tittar på vilken funktion som beteendet fyller hos en. Efter det så förändrar man beteendet och lär sig nya sätt att se på saker och ting. Man utsätter patienten för det som man är rädd för eller mår dåligt av. Genom att närma sig det man är rädd för, så avdramatiserar man rädslan och patienten slutar vara rädd för det man nu är rädd för.

Så kan det fungera

En pojke har panikångest varje gång han ska gå till skolan. När man analyserar hans beteende kommer det fram att han innan han går till skolan, dricker fem koppar kaffe varje morgon. Genom att inse att det kanske är kaffet som får honom att må dåligt, kan han minska det genom att inte dricka kaffe innan skolan, han dricker te i stället. Efter en månad, av tedrickande istället för kaffedrickande, mår pojken redan bättre och han har ingen panikångest över att gå till skolan. Han har blivit bättre på grund av KBT-behandlingen.

Inte alla är lätta att hjälpa

Här kan det finnas svårare fall av panikångest, som gör att det inte går att behandla med KBT. Däremot, fungerar KBT alldeles utmärkt om man har ett lättare problem, som i fallet med pojken, om man har svårt att sova, men inte lider av till exempel posttraumatiskt stressyndrom eller är scizofren eller har en psykisk sjukdom. Inte heller hjälper KBT om man lider av någon personlighetstörning som narcissism, psykopati, sociopati, borderline eller liknande. KBT fungerar endast om man inte är psykiskt sjuk, har en personlighetsstörning eller har varit med om traumatiska händelser i livet. Då behöver man både behandling med medicin och terapi för att komma till rätta med det. Läs mer om KBT i Stockholm på: https://mindcompanion.se/kbt-terapi-behandling-stockholm.

30 Sep 2019