När någon behöver hemtjänst

Känner du någon som behöver hemtjänst? Du vet väl att om man vill ha hemtjänst, som kommunen ska betala, måste man alltid ta kontakt med en biståndshandläggare, som det heter. Det är alltid en sådan handläggare som bestämmer om någon ska få hemtjänst eller ej. De gör då en utredning om den personen, och sedan får man ett beslut. De kan då anlita både ett kommunalt vårdbolag eller ett privat sådant.

De kan då bestämma att hemtjänsten ska komma en eller två gånger per dag till någon, eller endast några gånger per vecka. Andra behöver kanske inte så mycket vård, utan behöver mat, då kan den äldre behöva få varm mat varje dag. Då betalar den som får maten, några kronor för varje måltid. Man får hoppas att maten är näringsrik och god som den äldre ska få varje dag.

Hemtjänst 

Beroende på hur stort behov som man har, eller om man till och med är sjuk, så bör man få vård eller hemtjänst. Är man bara en äldre person, kan man behöva olika slags hjälp med sin vardag. Det kan då vara att få hjälp med städning av ens hem. Det kan vara att få tvätten tvättad, få hjälp med sin medicin, få lagad mat eller hjälp med sina mediciner, som att hämta dem från apoteket, eller om man behöver hjälp att komma till läkaren. Man får helt enkelt hjälp så att man klarar sig på egen hand i hemmet.

Hemvård

Är man istället sjuk, kan man bli vårdad i hemmet i stället för att uppta en plats på sjukhus. Det beror på hur dålig man är. Men vissa är sjuka på så sätt att de mycket väl kan stanna i sina hem. Då kommer det hem en hemvårdare istället, som till exempel undersköterskor. Någon gång kommer det även en sjuksköterska och någon läkare, beroende på hur dålig man är. Då ligger man och är sjuk i sitt hem istället för på sjukhuset. Många upplever att det blir billigare för vården, om patienter i stället kan vårdas hemma i stället för på ett sjukhus. Är man endast så dålig att man inte kan arbeta, kan man vårdas i sitt hem. Då har man ju redan en sängplats, i sitt hem, i stället för att använda en sängplats på ett sjukhus. Det finns sådana vårdbolag i Stockholm som erbjuder just dessa tjänster som erbjuder hemtjänst och hemvård.

23 Dec 2019