Migrän – huvudvärk från helvetet

Migrän är en ofarlig men väldigt plågsam och obehaglig åkomma som kännetecknas av blixtrande huvudvärk i omkring ett dygn, ibland längre. Den kan orsakas av stress eller viss mat och dryck som man är känslig mot. Migrän är ofta ärftlig, ungefär 70% av de drabbade säger sig ha en anhörig med besvären, och risken att drabbas ökar om du har en förälder eller annan släkting som lider av migrän. Ungefär 10% av befolkningen drabbas av migrän någon gång i livet, i Storstockholm alltså drygt 200 000 personer. Migrän drabbar oftast ena sidan av huvudet och kännetecknas av pulserande smärta. Ibland föregås anfallen av synrubbningar, ”auror”. Ofta hjälper en starkare smärtstillande tablett men vid kronisk migrän är det inte ovanligt att exempelvis Botox används som behandlingsmetod.

Många är drabbade

Bor du i en storstad som Stockholm känner du med största sannolikhet någon som drabbats av migrän och vet vilka plågor och svårigheter det kan medföra. Att ha kronisk migrän innebär ofta extremt hög sjukfrånvaro och det kan vara svårt att behålla ett jobb. Ofta krävs någon form av uppgörelse med försäkringskassan där man slipper karensdagar för att överhuvudtaget ha möjlighet att försörja sig. Även sociala relationer blir lidande samt relationer till familj och andra anhöriga. Ofta följer biverkningar som tal- och synrubbningar samt illamående ovannpå värken och den drabbade blir sängliggande dygn i sträck.

Behandlingar

Det går att i någon mån förebygga migrän genom att leva ett så stressfritt liv som möjligt, med regelbundna vanor och mycket vila. Man ska även undvika mat som man vet gett besvär förut, exempelvis mat med mycket vitlök eller andra starka ämnen. Det är också bra med motion och yoga.

När man känner att ett anfall är på gång ska man lägga sig i ett mörkt rum och försöka sova. Ett receptfritt läkemedel som Ipren eller Alvedon kan fungera men vid starkare anfall krävs receptbelagda läkemedel. Har du migrän som inte ger sig med vanliga smärtstillande ska du konsultera din läkare som gör en bedömning av dina besvär. Det finns flera typer av behandlingar och det gäller att hitta rätt medel och dos.

I verkligt svåra fall av långvarig migrän brukar man rekommendera förebyggande behandling med Botox. Du måste ha diagnosen kronisk migrän för att ha rätt till Botoxbehandling. Din läkare skickar dig till en neurolog om hen misstänker att det kan vara kronisk migrän. Botox är ett toxin som blockerar de nervsignaler som får musklerna att spänna sig. Detta har visat sig vara mycket effektivt för att förebygga migrän.

I Stockholm finns många neurologer och specialister på migrän och andra typer av huvudvärk. Börja med att kontakta din vårdcentral, som hjälper dig att få kontakt med rätt specialist. Genom att lägga om dina levnadsvanor och hitta rätt behandling hoppas vi att du ska kunna leva utan dina besvär i så stor utsträckning som möjligt.

 

24 Sep 2017