Inomhusmiljön har ett samband med din hälsa

Att kunna vistas i en miljö som inte är skadlig, där man inte riskerar att drabbas av föroreningar och där luften är av god, cirkulerande karaktär är något som vi alla har rätt till. Detta oavsett om det handlar om arbetsplatsen, om hemmet eller om att besöka en idrottshall eller ett bibliotek. Det finns nämligen reglerat i lag och där fastighetsägare, hyresvärdar och BRF:er måste genomföra en så kallad OVK besiktning under en given tidsintervall - normalt tre år.

Sedan 1991 har kraven på en OVK besiktning funnits och det enkla svaret till varför denna, något drastiska åtgärd, såg dagens ljus är följande: ventilationen i Sverige - hela Sverige - var så pass undermålig och frågan så pass eftersatt och lågprioriterad att man var tvungen att införa en lag.

Om en OVK besiktning inte genomförs - eller om den sker och där tydliga brister finns - så får man som fastighetsägare en viss tid på sig att vidta åtgärder och om inte så drabbas man av ett vite. I vissa fall - om frågan ignoreras ytterligare, genom att man exempelvis inte betalar den summa man åläggs att betala, så kan det också bli tal om att delar av fastigheten måste stängas.

Undermålig ventilation är farlig och kan därför behandlas på samma sätt som om det finns en risk för att taket ska rasa in (även om det naturligtvis handlar om två stycken väldigt skilda faror).

Hur mår dina barn? Sätt press på skolan!

Man kan se frågan ur ett längre perspektiv också och koppla den till de personer som drabbas hårdast. Barn och elever i våra svenska skolor. Det finns redan som det är ett högre krav på dessa som ligger i att ha bra betyg. Att få ett jobb utan en gymnasial utbildning är nästintill omöjligt - och svårt även för den som bara har läst på gymnasiet; i det flesta fall så krävs det studier även på högskola.

En lång väg att vandra för alla elever där man måste ta sig fram genom läxor, prov, tidspress och långa lektioner. Det är inte så att den vägen behöver göras tuffare, vilket dock sker i många fall om man tittar närmare på miljö i allmänhet och ventilation i synnerhet. Större klasser ger mer stök och mer stök leder i sin tur till minskad inlärning. Just stöket behöver inte komma av att en lärare tappat kontrollen. I många fall så handlar det om att ventilationen är så pass bristfällig att barnen inte kan koncentrera sig under en heldag i skolan. Man vill lära sig och man vill ta in den information som delges - men det är omöjligt. Har du själv suttit instängd i ett rum där luften står stilla så vet du också vilket problem det handlar om.

Även en skola har krav om en OVK Besiktning på sig och det ska du som förälder kolla upp. Sätt press och se till att skolan följer de åtgärder som man måste vidta. Ingen ska behöva känna att skolan är ett straff enbart för att man inte klarar av att hålla koncentrationen uppe. Vi sätter nog med press på våra ungdomar idag som det är. Det minsta vi kan ge tillbaka är en anständig miljö att vistas- och studera i.

11 Jun 2019