Hur klarar du en vårdnadstvist rent mentalt?

Att gifta sig är höjdpunkten i mångas liv; man får äntligen ställa sig tillsammans med den man älskar och gemensamt säga Ja framför prästen. Äktenskapet är ofta - näste efter barnen födsel - det viktigaste i livet. Men, tyvärr så håller inte alla äktenskap - långt därifrån. I Sverige har vi en ganska hög grad av årliga skilsmässor och dessa sker av väldigt varierande skäl. Skäl som vi egentligen inte behöver grotta ner oss i. Det räcker med att säga att även kärleken kan dö ut, att den kan uppstå på annat håll och att vi människor är föränderliga sett till att vi sällan är samma människa vid tjugo års ålder som vi är då vi fyller femtio år.

Kort och gott: man kan växa ifrån varandra och inse att det inte längre fungerar och där en skilsmässa är den enda rimliga utvägen. Bra så, äktenskapet är inte den heliga institution det en gång var: vi ingår inte en pakt som måste vara genom hela livet. I ett liberalt och öppet samhälle så får man göra - inom lagens gränser - vad man vill och en skilsmässa är i sak ingenting att höja på ögonbrynen åt idag. Måhända att många gifter sig lite väl lättvindigt och utan att riktigt förankra beslutet.

En skilsmässa är stressande - en vårdnadstvist kan vara än värre

Stressen som en skilsmässa för med sig kan vara väldigt stor. Inte minst sett till det tryck som finns utifrån och som kommer från andras förväntningar. Har man tagit beslutet att det inte längre kommer att fungera så upplever många att det är de närmaste - vänner och familj - som har svårast att acceptera detta. Om inte ni klarar det - hur ska vi överleva vårt äktenskap? Den frågan är inte ovanlig.

Och: det finns en skilsmässa och en specifik gren som blir extra påfrestande och som kräver lite extra omsorg: en skilsmässa med barn inom äktenskapet. Att skiljas då man har barn är extra tufft; att förklara att mamma och pappa inte längre älskar varandra och att barnen i framtiden ska bo i två hem istället för ett - ja, det är ett samtal som etsar sig fast.

Än värre blir det om konflikt uppstår i samband med en skilsmässa och där föräldrarna - av olika skäl - inte kan lösa vårdnaden, där den ena stämmer den andre för att få ensam vårdnad och där en vårdnadstvist uppstår.

Rätt träning skingrar tankarna och ger energi

En vårdnadstvist är bland det värsta man kan gå igenom, som förälder och - framförallt - som barn. Ett barn som blandas in i en vårdnadstvist kan få djupa ärr som sitter kvar genom hela livet. Det är därför den hjälp som finns måste övervägas vid en vårdnadstvist, utöver det rent juridiska. Vi tittar lite närmare på några hjälpmedel kring hur processen blir lättare att hantera.

  • Samarbetssamtal Innan en vårdnadstvist når domstol så erbjuds man ett- eller flera samarbetssamtal av den kommun man bor i. Detta enligt lag. Vid ett sådant sitter man och försöker hitta lösningar. Båda föräldrarna med respektive ombud och där samtalen hålls i av utbildad personal. Detta har en god effekt.
  • För barnen finns det annan hjälp; samtalsgrupper, barnpsykolog, kurator och så vidare. Se till att ditt barn får en chans att ventilera sina känslor med en annan vuxen människa under er vårdnadstvist. Du - och din partner - ska förklara vad som händer utan att skuldbelägga och kasta skit på varandra. Och: ni älskar fortfarande barnet - se till att den kärleken syns!
  • Den egna hälsan : Som sagt, pressen kan vara extremt hög vid en vårdnadstvist. Se till att hitta vardagliga ventiler som kan skingra tankarna lite. Hitta en träningsform som ger utlopp för energi - löpning, boxning, MMA - och någon som ger dig mental kraft - exempelvis yoga. Hitta någon att prata med. Även om du kommer att få stort stöd av ditt juridiska ombud så krävs det ofta ett par andra öron. En terapeut eller en god vän. Prata av dig.

 

16 Mar 2018