Hitta en prisvärd tandläkare

Att man hittar en tandläkare som man trivs med är viktigt och detta oavsett var man bor. Friska tänder och en god munhälsa är nyckeln till en bra hälsa och här spelar valet av tandläkare en stor roll. Det vi menar här handlar inte om kvaliteten på arbetet; de flesta tandläkare brukar kunna hålla en god nivå – vi menar istället tryggheten i att känna sin tandläkare och skapa en relation som sträcker sig över en längre tid.

Bor man exempelvis i Solna så är det av stor vikt att tandläkaren just där är någon man känner till och som vet hur ens dentala historik ser ut. Har du en tandläkare i Solna som behandlat dig under flera år så kan denne också se hur dina tänder utvecklats och vad du ska tänka på samt vilka känsliga punkter du kan tänkas ha i din mun. Om vi vänder på detta och säger att din ordinarie tandläkare i Solna är sjuk eller har slutat och du därmed får besöka en ny så har denne ingen aning om hur han ska behandla dig på bästa sätt.

Visst – det finns journaler där denne nye tandläkare i Solna kan se hur dina tänder behandlats tidigare; men det kommer definitivt inte att ske på samma sätt som du är van vid. Relationen mellan en tandläkare och en patient är något unikt och därför är det viktigt att man håller sig kvar om man hittar en tandläkare man är trygg med; det spelar ingen roll om man här bor i Solna, Härnösand eller i någon annan stad i Sverige. Relationen blir densamma oavsett.

Trygghet är alltså det första man ska eftersöka hos en tandläkare och nummer två i valet blir för många det rent ekonomiska; nämligen att hitta en billig tandläkare om – som i exemplet ovan – bor i Solna. Tandläkare och tjänster som en sådan erbjuder och utför är ofta dyra och det är också därför som många väljer att avstå från att besöka en tandläkarmottagning. Här ligger det också en viss sanning; kostnaden kan i många fall upplevas som både orimlig och oskälig och detta oavsett om en tandläkare har sin mottagning i Solna eller i Malmö.

Det finns alternativ bland tandläkare i Solna

Dock – och detta är också värt att poängtera: det har blivit billigare att besöka en tandläkare än vad det var förr om åren. Anledningen till att priserna har sjunkit beror på att många tandläkare numera väljer att segla under privat flagg och därigenom – för att kunna locka till sig kunder – erbjuder lägre priser. Som boende i Solna kan man således gör ett val mellan en billig privat tandläkare, en dyrare privat tandläkare eller att besöka alternativet mitt emellan; nämligen Folktandvården.

Naturligtvis ska man inte helt låta det ekonomiska styra sitt val, men som vi sa ovan – de flesta tandläkare har en grundkompetens som gör att de kan fixa alla typer av problem. Att en tandläkare i Solna är dyrare än en annan handlar istället mycket om val av lokaler, möbler och annat som kan göra allting mer kostsamt, helt enligt devisen om att smakar det så kostar det.

25 Apr 2017