Hälsokontroller Uppsala - hur mår du egentligen?

Vi mår sämre idag än vad vi tidigare gjort och bakom detta ligger massa olika faktorer. Framförallt så handlar det om stress. Idag har stress blivit en folksjukdom och många dukar under av att hela tiden känna pressen över att leverera - i alla sammanhang.

Stressen bidrar till ökade risker för sjukdomar - diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och för att man slutligen ska gå in i väggen. Vi har även andra problem där sämre kost i kombination med stillasittande håller på att ta ut sin rätt. Hur mår du? Hälsokontroller kan ge dig svaret och bor du i Uppsala finns det också ett stort urval att välja bland.

Hälsokontroller i Uppsala - och i andra större städer i Sverige - kan bokas in av både privatpersoner och av företag. Det senare sker i syfte att dels se att de anställda mår bra, men även i ett preventivt syfte som ligger i att förhindra att sjukdomar och skador sker i framtiden.

Att som företagare boka in regelbundna hälsokontroller är att investera i företaget: man får svart på vitt i hur de anställda mår, man kan förändra en negativ kultur och varje enskild individ får också nycklar till att börja må bättre.

Hälsokontroller i Uppsala - boka en tid direkt

Att boka en tid som privatperson för en kontroll av den egna hälsan är en bra väg att gå. Många går omkring och känner oro över hur man egentligen mår inombords. Har jag högt blodtryck? Lider jag av dåliga blodvärden? Befinner jag mig i en riskzon att drabbas av cancer, diabetes eller exempelvis en hjärtinfarkt? Oron kan i sin tur förstärka symtom och få en person att må ännu sämre. Hälsokontroller i Uppsala sker i olika steg. Först och främst handlar det om en fysisk undersökning där exempelvis urinprov, blodvärden och blodprov tas.

Det följs sedan av samtal där man får förklara sin livssituation, gå igenom hur man lever - röker du, snusar du, dricker du alkohol, har du problem med ångest eller depressioner? - och där man vänder på alla stenar i syfte att få klarhet i varje patients leverne, hälsa och välmående. Detta är en viktig del av de hälsokontroller som sker i Uppsala.

Genom dessa samtal - kombinerat med undersökningen - kan man sammanställa en plan för patienten. Mår denne sämre än vad hen borde göra så kan man ge råd om kost, om motion, om hur man reducerar stress och hur man fokuserar på att hitta de nycklar i livet som bidrar till en bättre hälsa - och ett bättre mående även i övrigt.

Hälsokontroller i Uppsala förändrar ditt liv

Man kan må dåligt av olika anledningar - och kroppen kan vara i ett sämre skick på grund av flera olika skäl. Hälsokontroller fungerar ofta som en väckarklocka.

Man får svart på vitt på hur man mår - och nycklar att använda för att förändra negativa saker i vardagen och i yrkeslivet. Det kan innebära att man börjar motionera mer. Det kan handla om att man börjar laga mat från grunden. Det kan handla om att man samtalar med sin chef om att jobba mindre - eller att släppa jobbet när man är hemma - eller om att få bättre verktyg för en bättre arbetsmiljö.

Det handlar om den egna hälsan och att sätta den i första rummet. En hälsoundersökning får många att inse vikten av detta. Hälsokontroller i Uppsala är, helt enkelt, något som skapar positiva förändringar i människors liv.

23 Sep 2021