Fukt- och mögelskador är inte ett dolt fel

Fukt och mögel i ett hus kan göra oss riktigt sjuka, och vill man ha en god hälsa är det definitivt inte lämpligt att bo en längre tid i ett hus som är alltför fuktigt. Samtidigt kan det vara svårt att själv upptäcka att man bor i ett hus som har en fuktskada. Lukt och dålig luft kan komma smygande gradvis, och vi människor är fenomenala på att anpassa oss. Vi vänjer oss helt enkelt långsamt vid en ny doft utan att tänka på att det skulle kunna vara något på tok. Alla har vi väl någon gång varit hemma hos någon som uppenbarligen har problem med fukt och mögel i huset, men som tycks vara helt omedvetna om det själva.

Ibland känns inte mögel alls

Det är inte heller alltid det går att känna på lukten att ett hus har mögel. Vissa typer av mögel luktar inte, men är ändå farligt både för huset och för hälsan. Det är svårt att upptäcka sådant mögel vid en besiktning, men det går. Faktum är att fuktskador och mögel alltid går att upptäcka vid en besiktning, och en besiktning är du alltid tvungen att göra om du står i begrepp att köpa ett nytt hus. Det är därför som fukt- och mögelangrepp som upptäcks efter en husaffär nästan aldrig klassas som ett dolt fel. Antingen hade det gått att upptäcka vid en noggrann besiktning, eller så gör husets ålder och skick att det inte betraktas som osannolikt att fukt- och mögelskador kan uppstå.

Leder till ohälsa

Dålig ventilation i kombination med fukt och mögel är en riktigt skadlig inomhusmiljö som kan ge upphov till astma, allergier och andra besvär som trötthet och hudåkommor. Barn är känsligare än vuxna. Det är också vanligt med fukt- och mögelproblem i svenska hus, framför allt i villor och radhus, där ägarna själva ansvarar för vad som finns bakom väggarna. Den som är på jakt efter ett hus måste därför vara väldigt försiktig.

Undvik dolda fel

Innan man börjar buda på ett hus ska man alltid först och främst kolla med säljaren om han känner till några problem med huset. Se till att få svar på när de olika delarna av huset byggts eller renoverats, att el och vatten är dragna av behöriga hantverkare på ett godtagbart sätt samt att det finns tätskikt i badrum och kök. Ta sedan in en erfaren besiktningsman som får undersöka huset noggrant. Om besiktningsmannen misstänker att det kan finnas fukt måste detta undersökas närmare. Det går att förvissa sig om att huset är helt fritt från fukt och mögel, så köp aldrig ett hus om detta inte noggrant undersökts.

Ingen återvändo

Har man utvecklat astma eller allergi efter att ha bott i ett fuktigt eller mögligt hus under en lång tid finns det tyvärr inte så mycket man kan göra. Men att åtgärda problemen är i alla fall ett första steg mot en bättre hälsa. Det går att sanera ett hus genom noggrann renovering och att förbättra ventilationen. Förbättrad ventilation är också mycket effektivt mot radon, som inte alltid kommer från väggar utan även ofta från marken i fristående hus.

Man kan aldrig gardera sig helt mot dolda fel i ett hus, men det går att förvissa sig om att det inte finns problem med fukt och mögel. Vill du ha en god hälsa ska du därför vara mycket försiktig inför ett husköp, speciellt om huset har några år på nocken.

Mer info om dolda fel: https://www.doldafelhus.se.

27 May 2018