Fukt i badrummet kan göra dig sjuk

I Stockholm vistas vi så mycket som 90% av vår tid inomhus. Vi bor, jobbar, äter, tränar och umgås under tak och mellan väggar, möjligtvis med undantag för ett par månader på sommaren. I Stockholm och Sverige är alltså inomhusmiljön av yttersta vikt för vårt välbefinnande. Vi har kommit långt vad gäller ventilation, de flesta hus i Stockholm har nu ett ventilationssystem som säkerställer en god inomhusmiljö och tillräcklig luftväxling.

Däremot drabbas många hus fortfarande av fukt och mögel. Speciellt vanligt är detta i badrum, och orsaken är slarviga och oprofessionella badrumsbyggen och renoveringar som lämnat efter sig otäta väggar där fukten kryper in i husstommen. Fukt och mögel är inte bara skadligt för organiska husmaterial, de utgör även en hälsorisk. Undersökningar visar att risken för allergi, eksem, astma och liknande sjukdomar ökar hos dem som som bor i fuktskadade hus. Barn är speciellt känsliga.

Få bort fukt och mögel

För att helt få bort uppkommet fukt och mögel i badrummet krävs en totalrenovering, där det fuktskadade materialet tas bort eller torkas ut. Oftast räcker det med att ställa in en fläkt under några veckor och sedan upprätta ett nytt tätskikt, men om fukten har trängt djupt kan man behöva bila bort en del material och ersätta det.

När fukten är borta kan badrummet byggas upp igen, och nu är det såklart helt nödvändigt att ett helt säkert tätskikt upprättas.

En badrumsrenovering ställer stora krav

Det är inte vem som helst som klarar av att utföra en badrumsrenovering så att badrummet blir helt fuktsäkrat. Vill man vara helt säker på en lyckad renovering måste man vända sig till en hantverkare med våtrumsintyg, som kan säkerställa ett fullgott tätskikt. Många firmor i Stockholm erbjuder totalentreprenad på badrumsrenoveringar, där hela spektrat av hantverkare finns med; snickare, plattläggare och elektriker. En seriös firma ser till att all personal har adekvat utbildning och erforderliga certifikat och intyg, samt att de följer upp sina kunskaper med fortbildning.

Detta gör att de efter renoveringen kan dela ut ett kvalitetsintyg som garanterar att badrummet är helt skyddat från fukt och mögel inom en överskådlig framtid. Detta är viktigt om en fuktskada skulle uppstå och försäkringsbolag och fastighetsägare vill ha garantier på att renoveringen var fackmannamässigt utförd. Kan du inte bevisa det riskerar du att bli utan ersättning.

Mäta fukt och mögel

Vanligast är att det luktar konstigt i badrummet vid en fuktskada, eller att du ser fläckar i tak eller på väggar. Men det är inte all fukt och mögel som luktar och syns. Vissa typer av mögel kan vara helt luktfria. Misstänker du att ditt badrum har en fuktskada ska du omedelbart ta dit en besiktningsman som kan mäta fukthalten. Han kan då bedöma problemets storlek och föreslå lämpliga åtgärder, vilket i många fall är en helrenovering av badrummet.

Åtgärda problemen snarast

För dig och dina barns hälsas skull är det av yttersta vikt att åtgärda problemen så snart som möjligt. Alla forskare är överens om att fukt och mögel i inomhusmiljön leder till problem med hälsan, och även om du inte känner någonting i nuläget som kan kopplas till fuktskador, kommer du antagligen att drabbas i framtiden om problemen inte åtgärdas.

7 Mar 2018