Företagshälsovård i Stockholm kan göra skillnaden

När man är deprimerad är det nära på omöjligt att ta sig ur sitt tillstånd själv. Med företagshälsovård i Stockholm kan en arbetsgivare göra hela skillnaden.

4% av Sveriges befolkning lider just nu av depression. För de allra flesta är det ett övergående tillstånd som kan kortas väsentligt med rätt hjälp. Och rätt hjälp i god tid. Med företagshälsovård kan ett företag jobba mycket förebyggande och tidigt pejla in vem som behöver hjälp.

Med en god företagskultur och bra rutiner kring företagshälsovård kan ett företag fånga upp om någon av deras anställda är någon av de där 4%. Det finns varningstecken att hålla utkik efter och olika sätt att hantera situationer som uppstår på grund av en anställds depressiva tillstånd.

Företagshälsovård och god företagskultur

Om en anställd börjar prestera sämre, blir hemma från jobbet oftare utan att kunna uppvisa giltigt läkarintyg har ett företag två vägar att gå. Den ena är att sätta hårt mot hårt och kräva bättring eller att det blir konsekvenser. Den andra är att koppla in företagshälsovård i Stockholm och visa på en god företagskultur där man bryr sig om de anställda.

Notera att den anställde har problem. Se till att den anställde känner sig sedd och inte lämnad ensam. Få iväg denne till en läkarundersökning och i förlängningen en psykolog, kurator eller annan samtalshjälp. Om den deprimerade får hjälp på tidigt stadium kan en depressiv period kortas väsentligt. Utan hjälp kan läget eskalera till den gräns att utbrändhet, långtidssjukskrivning och en lång rad av besvikelser är oundvikligt.

5 Jul 2022