Folkhälsa, sjukdom och vaccination

Alla år är inte skapta lika och sjukdomar kommer och går. Det är lätt att glömma vilken skillnad vaccin har gjort för människors hälsa och för att våra barn ska få chansen att växa upp friska.

Om de kunskaper vi har idag om vaccin är större än de vi hade för drygt tvåtusen år sedan kan ibland kännas tveksamt. Minst så länge har iallafall människor känt till den inverkan vaccinförfarandet har. Man har belägg för att människan låtit personer som varit smittade av smittkoppor och tillfrisknat ta hand om vården av sjuka från 400-talet före Kristus. Detta betyder inte att man förstått hur själva processen gått till - men väl hur den fungerar. Den som tidigare drabbats av vissa sjukdomar och tillfrisknat får inte sjukdomen igen.

Det dröjde ända till 1700-talet innan någon började använda liknande metoder som vi har idag. Man testade att ge personer kokoppor för att undvika att de smittas av smittkoppor, och det fungerade. Smittkoppor och kokoppor är väldigt lika. Därifrån har man utvecklat metoderna och idag finns vaccin i form av injektioner eller vätska för väldigt många sjukdomar som förr dödade många. I Sverige har vi bland annat vaccinationsprogram för våra barn.

Ordet vaccin kommer från det latinska ordet för ko

Idag finns vaccin tillgängligt för många svåra sjukdomstillstånd. Som tidigare nämnts ser vi numera till att barn slipper drabbas av polio, mässling, röda hund och påssjuka. Stelkramp och difteri är ytterligare några svåra sjukdomar vi numera kan slippa råka ut för. Många i Sverige väljer också att vaccinera sig mot TBE, som orsakas av vissa fästingbett. Den andra kategorin sjukdomar vi gärna vill vaccinera oss mot är en mängd sjukdomar som inte förekommer i Sverige. Hur kommer då detta sig? Jo, vi reser. Idag reser vi vitt och brett och till alla världens länder. Många länder har rekommendationer att man tar vaccin mot olika sjukdomar, medan andra har det som krav. Allt beror på vilka allvarliga sjukdomar som är vanligt förekommande i just det land vi valt att resa till.

Våra husdjur är också de utsatta för diverse problem. Både katter och hundar har en del sjukdomar som de behöver skydd mot. Exempelvis kan det vara svårt att få ett djurpensionat att ta emot en hund som inte blivit vaccinerad mot valpsjuka och parvovirus. Dels för att din hund kan bli dödssjuk, men också för att de smittar andra. Katter får vaccin mot kattpest och kattsnuva. Hundar som importeras till landet behöver vara rabiesvaccinerade. Det är för övrigt en stark rekommendation för dig som reser också - rabiesvaccin.

Vaccin skyddar dig och andra

Ett vaccin består antingen av en levande försvagad patogen eller en inaktiverad dylik. Vilket bestäms av arten av vaccin. Andra ämnen i vaccinet finns enbart där för att hjälpa vaccinet att fungera och orsakar inte några långvariga men. Ibland kan man känna av små biverkningar de första dagarna, men vanligen inte. För att undvika att personer som har problem med sitt immunförsvar blir sjuka behöver man åstadkomma så kallad flockimmunitet. När mellan 75-90% av en population är vaccinerad och blivit immun så skyddar det även de som p.g.a. sjukdomar inte kan bli vaccinerade. Så vaccin tar du inte bara för din egen skull utan också för grannens cancersjuka barn eller din farmor med medfödd sjukdom.

Idag har vi under flera generationer rutinmässigt vaccinerat alla barn och har därför en befolkning som relativt sett är väldigt frisk och skyddad mot många allvarliga sjukdomar. Det är då lätt för många att tänka att det är onödigt med vaccin, men inget kan vara mer felaktigt. Där skepsisen mot vaccin varit stor har t.ex. mässling snabbt börjat sprida sig igen.

10 Aug 2020