FN:s barnkonvention statuerar barns hälsa

Du som läser detta har säkert hört talas om Förenta nationernas (FN:s) barnkonvention som vi hoppas ska bli svensk lag.  Den statuerar till exempel att alla barn har rätt till ett liv, till överlevnad och utveckling. Alla barn har rätt att få behålla sin identitet. Ett barn ska inte skiljas från sina föräldrar mot deras vilja – om det inte är så att det är för barnets bästa. Tyvärr är inte alla föräldrar goda föräldrar, även om vi önskar att det vore så.

Vidare säger den viktiga barnkonventionen att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet självt. Alla barn har rätt att tro på den gud de vill tro på. Barn har rätt till ett privatliv och ska skyddas från alla former av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller någon annan som har hand om barnet.

Ohälsan bland barn har ökat från 2013-2014 till 2017-2018

Alla barn har rätt till skola och utbildning och har rätt till lek, fritid och ska skyddas mot alla former av utnyttjande. Detta och mycket annat har barnkonventionen slagit fast, och bör gälla varje barn i Sverige i dag. Tyvärr är det inte alltid det som är fallet med de barn som finns i Sverige i dag. Folkhälsomynidigheten har undersökt barns psykiska hälsa. De undersökte barn i skolåldern mellan 11-15 om den egna upplevad hälsan. Den visar mycket nedslående att den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Det gäller barnen i alla åldrar. 2013-2014 var det 29 procent av flickorna i 11 års ålder som uppgav att de hade psykosomatiska besvär, och 20 procent av killarna i samma ålder. Åren 2017-2018 var det hela 41 procent av flickorna i 11-års ålder och 30 procent av pojkarna i den åldern som uppgav att de hade psykosomatiska besvär.

"Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning."

Alla barn har rätt att få hjälp av psykolog om det är så att barnet har varit med om övergrepp eller något utnyttjande av något slag för att kunna må bra igen, rehabiliteras och känna att barnet kan vara bland andra barn och få en meningsfull tillvaro. Det är då d behöver barnpsykologer som har kompetensen att hjälpa dem så att barnen kan må bra igen. Även om barnet inte har blivit utsatt för övergrepp, men som har en långvarit nedstämdhet bör få all hjälp som barnet behöver för att må bra igen. Läs mer här om hur du kan hjälpa till barn att komma i kontakt med en barnpsyklog i Stockholm.

21 Aug 2018