Fler kvinnor än män mår bättre vid skilsmässa

Flera undersökningar har visat att kvinnor, klarar av en skilsmässa bättre än många män. Varför det är så, kan bero på flera olika anledningar. Några orsaker menar man beror på att kvinnor tenderar att prata mer om sitt liv och anförtror sig åt andra, om både hjärtesorger, bekymmer och sådant som oroar dem, än vad män gör. Män pratar sällan om det som oroar dem, vilket inte bidrar till att problemen försvinner. Däremot fortsätter oron gnaga inom dem, vilket kan leda till större ohälsa. Det ofta så typiska sättet för män att glömma är att ge sig i kast i nästa förhållande i stället. Om det är bra eller dåligt, må vara osagt. Men många vittnar om att det är så det är.

När det uppkommer tvister

Att gå vidare och skilja sig, bo på andra håll, går oftast bra. Däremot kan det uppstå tvister om det man har haft gemensamt; egendomar, bostaden, bilarna eller någon sommarstuga. Så länge de båda som ska skilja soig kommer överens om hur de ska dela på det hela, är det gott och väl. Det är snarare problematiskt när de inte kommer överens. Ibland kan någon i förhållandet känna sig förfördelad, och inte nöja sig med att man delar på hälften av det man har ägt tillsammans.

Sambopar delar inte rakt av

Har man dessutom aldrig gift sig, utan har endast flyttat ihop, blir bodelningen ännu svårare. Man skuille ju kunna önska sig att alla par som en gång har bott tillsammans, också delar rättvist på det gemensamma i två lika stora delar. Det är sällan så det fungerar. När det kommer till sambopar som väljer att flytta isär, gäller principen om att det som man har fört med sig in i det gemensamma hemmet, och det som man tillsammans har köpt för att ha i det nya och gemensamma hemmet, det ska man dela lika på. Har någon till exempel flyttat in i någon annans bostad, då är den bostaden fortfarande den partens bostad även efter en skilsmässa.

Tryggt att rådfråga en jurist om bodelning

Har man däremot gift sig har man "giftorätt" till hälften av det som man har haft gemensamt. Som gifta är det lättare att bara rakt av dela på allt man har haft gemensamt. Dagens råd är alltså att gifta sig så att man kan dela hälften när man väljer (om man väljer) att gå skilda vägar. Är man ändå oense om hur man ska gå skilda vägar, är det bästa ni kan göra är att rådfråga en jurist om bodelning.

29 Nov 2018