Dina tänder är viktiga för din hälsa

Om man talar om hälsa i stort så kan man inte låta bli att nämna tändernas roll i detta. Något som många verkar ha missat vikten av. Friska tänder påverkar nämligen hela allmänhälsan och sämre sådana kan i sin tur leda till allvarliga sjukdomar till vilka vi kan nämna cancer, diabetes och hjärt och kärlsjukdomar. Nyckeln till hur man får friska tänder kan dock inte vara en nyhet för någon: genom att dagligen borsta tänderna, använda sig av tandtråd efter måltider och att besöka en tandläkare regelbundet så får man en god grund att stå på.

Tyvärr fuskar många med denna skötsel och konsekvenserna av detta kan leda till stora problem där exempelvis tandlossning är ett typiskt exempel. Tandlossning kan även ske som en följd av sjukdom, av stark medicinering och efter olyckor. Vi ska titta närmare på hur det påverkar livet i övrigt.

Bortser man från riskerna i form av sjukdomar så kan nämligen tandlossning påverka hela livet negativt. Tänderna spelar en stor roll dels i hela matsmältningsapparaten och dels också i vårt sociala spel. Det senare ska inte underskattas. Att tappa tänder innebär en skam, det ger dåligt självförtroende och det kan leda till isolering - något som även det påverkar vårt välmående. Med ett leende kan man förändra världen - men vad händer då det saknas en massa tänder?

Tandimplantat är en bra lösning

Det är av stor vikt att få nya tänder insatta. Med nya menar vi exempelvis tandproteser, kronor eller tandimplantat. Av dessa alternativ skulle vi vilja slå ett slag för det senare - tandimplantat - då detta är det närmaste originalet man kan komma. Det som skiljer mellan tandproteser och tandimplantat är nämligen att de senare har goda möjligheter att bli en fast del av kroppen. Man använder sig av ämnet titanskruvar som borras fast i käkbenet och i dessa så fäster man sedan kronor.

Titan används även vid andra ingrepp - exempelvis vid knä, axel och höftledsoperationer - och principen är densamma: kroppen välkomnas ämnet och lösningen blir permanent. Du kan tugga mat som vanligt, du slipper ta ut tänderna för rengöring och de kommer att se ut som dina egna (man tillverkar kronorna efter hur dina ordinarie tänder ser ut).

Skötseln är extremt viktig

Det finns klara fördelar med tandimplantat - men det är inget riskfritt ingrepp. Besöker du en tandläkare i Stockholm så kommer denne först och främst att undersöka huruvida du är en lämplig kandidat eller inte; något som till mångt och mycket avgörs av hur ditt käkben ser ut. Skulle det vara för svagt så kan andra alternativ vara bättre. Det kan även behövas en benvävnadstransplantation.

Skötseln är extremt viktig. Tyvärr så finns det många som tror att den är sekundär i sammanhanget då ett tandimplantat inte är någon riktig tand och att man således heller inte kan få någon skada i en sådan. Du kan däremot få inflammationer och infektioner i området där implantatet sitter; undermålig skötsel kan leda till att tandimplantatet inte tas upp av kroppen, stöts bort och att patienten drabbas av ny tandlossning. Ett tandimplantat ska - tvärtemot vad många tror - skötas mer noggrant än de ordinarie tänderna.

25 Jun 2018