Din smärta kan lindras av en naprapat

Det finns idag fler personer som går omkring med värk i sin vardag än vad fallet var för några år sedan. Märk väl här; den typ av smärta vi idag dras med sitter ofta i ryggen, i axlar och i armarna och har sin källa och ursprung i hur vi arbetar. Det vill säga; vi sitter ned under en stor del av dagen och vi sitter dessutom på ett felaktigt sätt; vi använder oss inte av vare sig ergonomiska stolar eller bord och vi rör oss heller inte under vår lediga tid i den utsträckning vi borde.

Det senare förklaras till stor del av en annan orsak till smärtan i fråga – nämligen stress. Många personer hinner inte med sig i vardagen; man åtar sig för mycket –dukar bordet så fullt att man inte hinner duka av det; något som skapar en osund stress som i kombination med de stillasittande jobben kan vara rent förödande för hälsan.

Där har vi således de källor till smärta som finns och det vi rekommenderar här är inte det klassiska – att besöka en vårdcentral – utan en annan typ av behandling; nämligen att besöka en naprapat. En naprapat och en behandling hos en sådan går nämligen på djupet på ett helt annat sätt. Skulle du bo på Kungsholmen i Stockholm, lida av intensiva ryggsmärtor och besöka en vårdcentral så skulle det troliga botemedlet stavas värktabletter. Tabletter som Ipren, Voltaren eller Alvedon och som säkerligen skulle hjälpa för stunden och nypa av topparna på smärtan; men som i det långa loppet inte skulle hjälpa dig.

En naprapat behandlar på djupet

Skulle du istället valt att besöka en naprapat på Kungsholmen så skulle du först fått förklara din situation – hur jobbar du, vilken ställning har du då du arbetar, hur ser stolen i fråga ut? Hinner du med din vardag, känner du dig stressad och har du problem med att få livspusslet att passa ihop?

Frågor som därefter följs av en behandling där din naprapat hittar smärtkällan och med hjälp av sina händer masserar, lindrar och tar bort smärtan. Efter denna behandling så kommer du att få goda råd kring hur du ska tänka i din vardag, vilka förbättringar du kan göra och hur du på egen hand kan ta udden av den smärta du känner i din rygg.

Naturligtvis så kommer du att få göra återbesök; en naprapat kan sällan ordna ett problem genom endast en behandling. Men; du kommer att märka en stor skillnad och du kommer att skaffa dig en större insikt och kunskap kring dig själv och hur din egen kropp genom att låta en naprapat behandla dig. Läs mer på www.naprapatkungsholmen.nu för mer information.

18 Jun 2017