Leva utan fästingskräck

Det kan finnas personer som inte ogillar fästingar. Det är inte ett troligt scenario men det är inte omöjligt. Vi har bara aldrig träffat dem. Däremot kan vi aldrig hitta någon som älskar TBE.

Det finns sjukdomar och så finns det sjukdomar. De flesta av oss har genomlidit ett antal sjukdomstillfällen medan andra fått en orättvist mycket större andel. Vissa sjukdomar är smittsamma medan andra har olika orsaker. Många kan förebyggas medan andra tyvärr bara får uthärdas.

Vi är många som uppskattar att tillbringa stora delar av vår lediga tid i skog och mark. Vi är också ett antal som utför våra arbetsuppgifter i den typen av omgivning. Till allra största delen är allt detta positivt - vi har gott om vacker natur att vistas i oavsett anledningen. Kanske vore allt bara alltför gulligt om det inte funnits nackdelar som TBE?

Vad är TBE?

TBE är en sjukdom som sprids via fästingbett. Det handlar om ett virus som finns i fästingens saliv. När fästingen sedan följer sina olustiga traditioner och biter sig fast i ditt skinn förs viruset in i din kropp. Många som blir smittade upplever otrevliga men inte långvariga symptom. Det handlar mestadels om värk i huvud och muskler samt feber och trötthet. Det kan vara obehagligt men kan hanteras.

Ingen kan dock i förväg säga om den som drabbas får lindriga eller allvarliga symptom. En mycket otrevlig konsekvens av TBE är att den smittade kan drabbas av hjärnhinneinflammation. En dylik utveckling är mycket olycklig när det dessutom handlar om ett virus. Den drabbade kan få symptom som förvirring, koncentrationssvårigheter och ljus- och ljudkänslighet. För vissa blir besvären bestående.

Ökande problem med fästingar

Utvecklingen går åt fel håll vad gäller fästingar. De har spridit sig till områden där de tidigare inte funnits, och de fortsätter den trenden. Förutom TBE sprider de även flera andra sjukdomar, men TBE torde vara den som kan ge de tråkigaste konsekvenserna.

Hur kan man då skydda sig mot fästingbett? Att kontrollera kläder och hud när man kommit hem är en bra idé, och att snabbt avlägsna de fästingar som eventuellt bitit sig fast. Insektssprayer kan också de ge ett visst skydd mot fästingar, och att klä sig i heltäckande kläder. Det är kanske inte det roligaste dock, att vistas i naturen inkapslad som en modern mumie. Viss koll på kläder och kropp rekommenderas. Vacciner finns av en anledning och vaccin ger oss skydd. Använd dem.

9 Oct 2020