Blogg

Börja leasa elcykel!

6 apr 2018

Den som vill behålla sin goda hälsa – eller kanske få en bättre hälsa, bör röra på sig mer. Varje dag. Vi människor har ju kroppar som inte alls är anpassade för det moderna samhälle som vi lever i. Vi är fortfarande på stenåldersstadiet när det kommer till vår fysik. Så illa – eller bra – är det. Våra kroppar är byggda för långa vandringar. Det var det som skiljde oss från aporna, som inte går upprätt och därmed inte kan förflytta sig längre sträckor som vi människor, som kan gå upprätt och balansera överkroppen för att kunna använda våra ben för långa sträckor. Därför får vi ofta olika slags sjukdomar då vi levet våra stillasittande liv som vi gör på våra jobb, och hemma på vår fritid. Därför är allt som gör att vi rör mer på oss sådant som leder till bättre hälsa för oss.

Cykelpendla till och från jobbet – och bli smal

Speciellt aktuellt är det i den vikthets som råder just nu. Alla vill ju se ut som yrkesatleter, utan att träna i samma omfattning som de gör, vilket ju förstås är omöjligt. Det förstår vem som helst. Vill man få en kropp som kan mäta sig med så gott som vilken atlet som helst, måste man ta sig fram på annat sätt än att sitta på sin rumpa på bussen eller tåget, eller i bilen. 

Vad är bättre i så fall än att cykla till och från jobbet? Med de nya el-cyklarna är det möjligt att cykla långa sträckor utan att bli trött och svettig. Våra svenska politiker har insett allvaret iden fettepidemi som vi ser, och att vår miljö kräver att vi lever annorlunda och slutar bidra till avgaser och utsläpp av kolmonoxid och börjar cykla i stället. Därför ger de möjligheten till 25 procents avdrag vid köpet av en elcykel.

Så mycket kostar en elcykel

Medelpriset för en elcykel går på cirka 10.000 till 20.000 kronor. Får man då 25 procent av det beloppet går en elcykel på mellan 8.000 till 15.000 kronor. Jämför man en sådan el-cykel med en tio-växlad cykel är det inget högt pris. Bidraget till el-cykeln är ett sätt att vi alla ska få incitament till ett mer hälsosamt liv. Vad kan vara mer hälsosamt än att cykla mellan 5 och 20 kilometer om dagen. Som tur finns det gott om snygga kläder för alla slags väder. Därför finns det inga ursäkter längre, utan det är bara att sätta igång och cykelpendla till och från jobbet.

Har du dessutom en arbetsgivare som satsar på sin personals hälsa, kan du dessutom få leasa cykeln till ett förmånligt pris. Varför inte leasa en cykel, på samma sätt som du kan leasa en bil av företaget där du jobbar? Då vet du att du bidrar inte bara till din egen hälsa, utan även till miljön. Läs mer om hur man leasar en elcykel.

Så når du en god hälsa

23 mar 2018

Det många frågar sig är hur man uppnår god hälsa. För att veta hur man ska uppnå det, krävs det att man vet vad hälsa är. Hur definieras hälsa? Vad är det? Är det bara en känsla? Känslor kommer och går. Vi vet inte alla gånger vad känslorna kommer från. Ibland kan man få en lyckokänsla bara för att ens mage mår bra, vilket inte alls på något sätt är oviktigt. Tvärtom. Man kan få lyckokänslor över att se sina nära och kära, vilket absolut påverkar hälsan.

Är man glad påverkar det hälsan definitivt, påstår forskarna. De personer som är positiva till sinnet, mår också bättre och är längre friska än de som är pessimistiska. Vi mår som de hormoner vi har i kroppen. Ibland rubbas hormonbalansen i kroppen och vi får ett humör som går upp och ner. Några av de förändringarna ser vi som mest under tonåren och under klimakteriet. Både flickor och pojkar genomgår hormonförändringar under tonåren då de ska gå från att vara barn till vuxna individer. Kvinnor genomgår liknande hormonförändringar när de går från fertil ålder till infertil.

Undersök källan till smärtan först

Har man mycket smärta i kroppen, går det sällan att skylla på att någon är pessimistisk, optimistisk, lycklig eller olycklig. Vet man med sig själv att man inte har drabbats av cancer, kan man mycket väl gå till någon annan än sin läkare.

Misstänker du att det är cancer, bör du alltid uppsöka en läkare som tar prover för att utesluta cancer, eftersom en upptäckt av cancer i ett tidigt skede förbättrar utsikterna att bli frisk betydligt. Så har du smärta någonstans i kroppen och misstänker det; gå till läkare, ta blodprover, låt dem röntga kroppen. Varför vi rekommenderar det är för att utesluta cancer och uppsöker du senare till exempel en akupunktör för din smärta, vet du att smärtan i alla falla inte leder till döden.

Läkare kan endast ge värkmediciner

Går du däremot till en vanlig läkare får du endast värkmedicin. Det är få andra saker som läkare på en vårdcentral kan göra för dig. Alternativet är att han eller hon ger dig en remiss till någon klinik som arbetar bara med smärta i den delen av kroppen. Ibland kan smärtan ha med förslitningar att göra och då behöver du kanske sjukgymnastik och att se över din ergonomiska situation på arbetsplatsen.

Har du uteslutits cancer kan du jobba med smärtan på olika sätt:

Träna bort den?

Att träna den delen av kroppen som gör ont, ska man vara väldigt försiktig med. Endast om du går till en sjukgymnast som ger speciella träningsövningar och som vet att träningen inte skadar det smärtsamma området kan du göra efter sjukgymnastens instruktioner. Då kan träning vara bra, annars inte. Däremot kan du arbeta förebyggande med träning och träna innan smärtan infinner sig. Det är bra för alla.

Gå till massör?

Att gå till en massör kan också vara bra, innan smärtan kommer. Om du har ont och går till en massör, är risken stor att massören, om det inte är en naprapat, gör skadan värre än vad den är. Alltså; gå inte till en massor, om du har ont, om det inte är så att hen är naprapat och mycket väl vet vad som händer om man masserar de ställen där det gör ont.

Gå till akupunktör?

Att gå till en akupunktör med en smärta, är inte lika farligt som att träna eller massera i det område som du känner smärta. En akupunktör sticker endast i nålar på de olika ställen där du känner smärta. En akupunktör har dessutom, i likhet med både en kiropraktor och en naprapat, en mycket lång utbildning bakom sig. De har i flera år studerat kroppen. En kiropraktor kan till exempel allt om benen i människokroppen, liksom en naprapat kan varenda muskel. En akupunktör kan allt om leder och nervtrådar i kroppen. Läs mer om akupunktur som ges på Östermalm, i Stockholm på: http://akupunkturspecialist.se.

Hur klarar du en vårdnadstvist rent mentalt?

16 mar 2018

Att gifta sig är höjdpunkten i mångas liv; man får äntligen ställa sig tillsammans med den man älskar och gemensamt säga Ja framför prästen. Äktenskapet är ofta - näste efter barnen födsel - det viktigaste i livet. Men, tyvärr så håller inte alla äktenskap - långt därifrån. I Sverige har vi en ganska hög grad av årliga skilsmässor och dessa sker av väldigt varierande skäl. Skäl som vi egentligen inte behöver grotta ner oss i. Det räcker med att säga att även kärleken kan dö ut, att den kan uppstå på annat håll och att vi människor är föränderliga sett till att vi sällan är samma människa vid tjugo års ålder som vi är då vi fyller femtio år.

Kort och gott: man kan växa ifrån varandra och inse att det inte längre fungerar och där en skilsmässa är den enda rimliga utvägen. Bra så, äktenskapet är inte den heliga institution det en gång var: vi ingår inte en pakt som måste vara genom hela livet. I ett liberalt och öppet samhälle så får man göra - inom lagens gränser - vad man vill och en skilsmässa är i sak ingenting att höja på ögonbrynen åt idag. Måhända att många gifter sig lite väl lättvindigt och utan att riktigt förankra beslutet.

En skilsmässa är stressande - en vårdnadstvist kan vara än värre

Stressen som en skilsmässa för med sig kan vara väldigt stor. Inte minst sett till det tryck som finns utifrån och som kommer från andras förväntningar. Har man tagit beslutet att det inte längre kommer att fungera så upplever många att det är de närmaste - vänner och familj - som har svårast att acceptera detta. Om inte ni klarar det - hur ska vi överleva vårt äktenskap? Den frågan är inte ovanlig.

Och: det finns en skilsmässa och en specifik gren som blir extra påfrestande och som kräver lite extra omsorg: en skilsmässa med barn inom äktenskapet. Att skiljas då man har barn är extra tufft; att förklara att mamma och pappa inte längre älskar varandra och att barnen i framtiden ska bo i två hem istället för ett - ja, det är ett samtal som etsar sig fast.

Än värre blir det om konflikt uppstår i samband med en skilsmässa och där föräldrarna - av olika skäl - inte kan lösa vårdnaden, där den ena stämmer den andre för att få ensam vårdnad och där en vårdnadstvist uppstår.

Rätt träning skingrar tankarna och ger energi

En vårdnadstvist är bland det värsta man kan gå igenom, som förälder och - framförallt - som barn. Ett barn som blandas in i en vårdnadstvist kan få djupa ärr som sitter kvar genom hela livet. Det är därför den hjälp som finns måste övervägas vid en vårdnadstvist, utöver det rent juridiska. Vi tittar lite närmare på några hjälpmedel kring hur processen blir lättare att hantera.

 • Samarbetssamtal Innan en vårdnadstvist når domstol så erbjuds man ett- eller flera samarbetssamtal av den kommun man bor i. Detta enligt lag. Vid ett sådant sitter man och försöker hitta lösningar. Båda föräldrarna med respektive ombud och där samtalen hålls i av utbildad personal. Detta har en god effekt.
 • För barnen finns det annan hjälp; samtalsgrupper, barnpsykolog, kurator och så vidare. Se till att ditt barn får en chans att ventilera sina känslor med en annan vuxen människa under er vårdnadstvist. Du - och din partner - ska förklara vad som händer utan att skuldbelägga och kasta skit på varandra. Och: ni älskar fortfarande barnet - se till att den kärleken syns!
 • Den egna hälsan : Som sagt, pressen kan vara extremt hög vid en vårdnadstvist. Se till att hitta vardagliga ventiler som kan skingra tankarna lite. Hitta en träningsform som ger utlopp för energi - löpning, boxning, MMA - och någon som ger dig mental kraft - exempelvis yoga. Hitta någon att prata med. Även om du kommer att få stort stöd av ditt juridiska ombud så krävs det ofta ett par andra öron. En terapeut eller en god vän. Prata av dig.

 

Fukt i badrummet kan göra dig sjuk

7 mar 2018

I Stockholm vistas vi så mycket som 90% av vår tid inomhus. Vi bor, jobbar, äter, tränar och umgås under tak och mellan väggar, möjligtvis med undantag för ett par månader på sommaren. I Stockholm och Sverige är alltså inomhusmiljön av yttersta vikt för vårt välbefinnande. Vi har kommit långt vad gäller ventilation, de flesta hus i Stockholm har nu ett ventilationssystem som säkerställer en god inomhusmiljö och tillräcklig luftväxling.

Däremot drabbas många hus fortfarande av fukt och mögel. Speciellt vanligt är detta i badrum, och orsaken är slarviga och oprofessionella badrumsbyggen och renoveringar som lämnat efter sig otäta väggar där fukten kryper in i husstommen. Fukt och mögel är inte bara skadligt för organiska husmaterial, de utgör även en hälsorisk. Undersökningar visar att risken för allergi, eksem, astma och liknande sjukdomar ökar hos dem som som bor i fuktskadade hus. Barn är speciellt känsliga.

Få bort fukt och mögel

För att helt få bort uppkommet fukt och mögel i badrummet krävs en totalrenovering, där det fuktskadade materialet tas bort eller torkas ut. Oftast räcker det med att ställa in en fläkt under några veckor och sedan upprätta ett nytt tätskikt, men om fukten har trängt djupt kan man behöva bila bort en del material och ersätta det.

När fukten är borta kan badrummet byggas upp igen, och nu är det såklart helt nödvändigt att ett helt säkert tätskikt upprättas.

En badrumsrenovering ställer stora krav

Det är inte vem som helst som klarar av att utföra en badrumsrenovering så att badrummet blir helt fuktsäkrat. Vill man vara helt säker på en lyckad renovering måste man vända sig till en hantverkare med våtrumsintyg, som kan säkerställa ett fullgott tätskikt. Många firmor i Stockholm erbjuder totalentreprenad på badrumsrenoveringar, där hela spektrat av hantverkare finns med; snickare, plattläggare och elektriker. En seriös firma ser till att all personal har adekvat utbildning och erforderliga certifikat och intyg, samt att de följer upp sina kunskaper med fortbildning.

Detta gör att de efter renoveringen kan dela ut ett kvalitetsintyg som garanterar att badrummet är helt skyddat från fukt och mögel inom en överskådlig framtid. Detta är viktigt om en fuktskada skulle uppstå och försäkringsbolag och fastighetsägare vill ha garantier på att renoveringen var fackmannamässigt utförd. Kan du inte bevisa det riskerar du att bli utan ersättning.

Mäta fukt och mögel

Vanligast är att det luktar konstigt i badrummet vid en fuktskada, eller att du ser fläckar i tak eller på väggar. Men det är inte all fukt och mögel som luktar och syns. Vissa typer av mögel kan vara helt luktfria. Misstänker du att ditt badrum har en fuktskada ska du omedelbart ta dit en besiktningsman som kan mäta fukthalten. Han kan då bedöma problemets storlek och föreslå lämpliga åtgärder, vilket i många fall är en helrenovering av badrummet.

Åtgärda problemen snarast

För dig och dina barns hälsas skull är det av yttersta vikt att åtgärda problemen så snart som möjligt. Alla forskare är överens om att fukt och mögel i inomhusmiljön leder till problem med hälsan, och även om du inte känner någonting i nuläget som kan kopplas till fuktskador, kommer du antagligen att drabbas i framtiden om problemen inte åtgärdas.

En köksrenovering höjer livskvaliteten

14 feb 2018

Ett rum som verkligen kommit att stiga i graderna under senare år handlar om köket. Äntligen, skulle man kunna tillägga. Generellt sett så har köket varit en bortglömd plats där ofta kvinnan i hushållet stod och lagade mat; en plats där dels inga andra egentligen kunde vara samtidigt och där kvinnan i fråga också blev väldigt isolerad.

Numera så är dock matlagning i ropet och lite av var mans sak – slår du på tv:n så är det Mästerkockar här, det är Pluras Kök där, det är Per Morberg hit och det är Kockarnas Kamp dit: matlagning har blivit en riktig industri som gjort att fler fått upp ögonen för hur roligt och spännande det faktiskt är. Detta har gjort att köket och våra krav på detta kommit att öka – och det är något som syns på den explosiva ökningen av antalet köksrenoveringar.

Köket är en plats för umgänge, för matlagning och för en familj att samlas. Därför så är också en köksrenovering något som kapar ett enormt mervärde och som kan skapa en betydligt högre livskvalitet. Förutsatt att den sker på ett korrekt sätt; och där kan man faktiskt lämna lite mer att önska.

Ta hjälp med en köksrenovering i Stockholm

Dels så genomför många privatpersoner en köksrenovering på egen hand – utan att ha någon som helst kunskap om vilket komplext projekt det handlar om samt vilken tid det tar. Det skapar framtida problem för många.

Vattenskador som en följd av en köksrenovering är dessvärre ingenting ovanligt. Faktum är att köket och vattenskador där – med råge – passerat antalet anmälda vattenskador som sker i badrummet. En köksrenovering bör alltid ske av yrkesmän och detta för att få ett så bra resultat – utan någon risk för framtida vattenskador – som möjligt.

Det är idag prisvärt att anlita yrkesmän inom de områden som en köksrenovering involverar – en rörmokare, en snickare, en elektriker (viktigt: du måste låta en behörig elektriker dra all el och sköta alla installationer!), en plattsättare och eventuellt även en golvläggare och en målare – då du kan använda ditt rot-avdrag och dra av 30 % av den totala arbetskostnaden. Det årliga, och personliga, taket för rot-avdraget ligger på 50.000 kronor.

Totalentreprenad ger en säkrare köksrenovering

Men, att anlita alla dessa yrkesmän – tar inte det väldigt mycket tid i anspråk? Det gör det, utan tvekan. Därför finns det ett värde i att anlita en och samma firma för allt som rör en köksrenovering. Ska du genomföra en köksrenovering i din lägenhet i Stockholm så är totalentreprenad något som du tjänar på. Vi tänkte peka på några fördelar med detta:

 • En röd tråd. Anlitar du ett och samma företag i Stockholm så kommer de att vara med sig genom hela projektet – från planering till besiktning. Du får ofta en kontaktperson som du kan bolla idéer med och du kan etablera ett förtroende med denna person. Det gör att en röd tråd löper genom hela din köksrenovering och att du blir delakti på ett helt annat sätt.
 • Effektivare jobb: Genom att samma företag sköter alla moment så blir man inte lika känslig sett till väntetider. Om någon blir sjuk så kan man snabbt planera arbetet runt denna frånvaro – eller kalla en ersättare.
 • Säkrare jobb. En och samma firma jobber enhetligt och följer upp varandras arbeten. Flera olika företag för en köksrenovering kan innebära att devisen om Ju fler Kockar kommer till pass; alla står och väntar på varandra och ingen hugger in. Då de väl gör så då vill de blir klara så fort som möjligt.

Om du samlar in offerter från flertalet mindre företag inom de branscher som rör sin köksrenovering så kommer det garanterat att se billigare ut. Det handlar dock, i de flesta fall, om en ren synvilla – i längden är totalentreprenad nästan alltid att föredra vid större projekt som en köksrenovering.

Är du nöjd med dig själv?

30 dec 2017

Det händer mycket på området inom både hälsa och skönhet. Metoderna för att förbättra utseendet blir bättre och mer effektiva. Man har andra läkemedel som förbättrar utseendet. Skönhetsingreppen blir säkrare. Det allra bästa är att absolut inte åka till något baltiskt land, eller i Östeuropa för skönhetsingrepp. Där är kontrollerna sämre och ibland har man inte samma krav på hälsovården och med det blir riskerna större. Även om det rent ekonomiskt är gynnsammare är det inte värt riskerna med att bege sig utomlands för operationer. Vad är hälsan värd? Det måste få kosta.

Ibland handlar inte skönhetsingreppen om att bli ”vackrare” utan om att slippa till exempel hängande ögonlock som kan vara i vägen, det kan handla om att ta bort stora åderbrock på benen, eller mycket stora påsar under ögonen, där varken sömn eller vila åstadkommer den förändring som man önskar. Då är det bra att göra ingreppet för att inte alltid se hängig eller trött ut, då man inte är det.

Finns det risker med skönhetsingrepp?

Som med det mesta annat kan det finnas risker. Det gäller att försöka eliminera riskerna. Det finns vissa saker man själv kan göra för att minska riskerna. Oftast gäller det sunt förnuft. Kännas det inte bra, är det sällan det. Här tar vi upp några saker som du kanske behöver tänka på och minska riskerna för att ett skönhetsingrepp inte blir bra. 

1. Sjukvårdspersonalen

Se till att alltid gå till någon som är rätt utbildad för ingreppet. Har kirurgen rätt utbildning? Är sjuksköterskorna riktiga sjuksköterskor? Att de som ska göra ett ingrepp på människokroppen har rätt kunskap är ju väldigt viktigt, eller hur?

2. Lokal och hygien

Hur är lokalen där de ska göra ingreppet? Ser det rent ut? Ser de ut att rengöra instrumenten, är det städat eller ligger det sjok med dammråttor i mottagningsrummet? Då kan du med stor säkerhet förvänta dig smutsiga operationssalar och instrument. Om inte personalen är noga med hur lokalen ser ut, lär de inte vara så noga med instrumenten de opererar med, heller.

3. Referenser

Är de noga med patientsäkerheten? Bryr de sig tillräckligt om dem som kommer till deras mottagning? Tar de till sig kritik? Vad tycker de som varit där tidigare? Allt sådant är mycket viktigt.

4. Priset

Om något är för bra för att verka sant, är det ofta det. Om priset är lågt, hur kommer det sig? Att vara lagom kritisk är alltid bra. Om priset är väldigt lågt kan man ju undra om de betalar riktiga löner, om de har riktigt utbildad personal, eller om de fuskar med något annat. Var kritisk, ställ frågor.

5. Eftervården

Hur viktigt tycker mottagningen att eftervården är? Tar de sig tid att pyssla om dig efter en operation? Ett kirurgiskt ingrepp är alltid en viss påfrestning för kroppen och att få rätt eftervård är faktiskt väldigt viktig. Här gäller det att tänka efter före.

6. Uppföljningar och ansvar

Detta gäller speciellt den medicinskt ansvariga, att den personen tar fullt ansvar för sin patient. Och för att den personen ska ta ansvar, gäller att det blir någon slags uppföljning och att du har möjligheten att återkomma ifall något skulle hända. Har du inte det, kan något vara fel och på tok. Ta de varningssignalerna på allvar.

Sök rätt på så mycket information du bara kan om den mottagning som du funderar på. Läs mer här om du har fler funderingar.

Migrän – huvudvärk från helvetet

24 sep 2017

Migrän är en ofarlig men väldigt plågsam och obehaglig åkomma som kännetecknas av blixtrande huvudvärk i omkring ett dygn, ibland längre. Den kan orsakas av stress eller viss mat och dryck som man är känslig mot. Migrän är ofta ärftlig, ungefär 70% av de drabbade säger sig ha en anhörig med besvären, och risken att drabbas ökar om du har en förälder eller annan släkting som lider av migrän. Ungefär 10% av befolkningen drabbas av migrän någon gång i livet, i Storstockholm alltså drygt 200 000 personer. Migrän drabbar oftast ena sidan av huvudet och kännetecknas av pulserande smärta. Ibland föregås anfallen av synrubbningar, ”auror”. Ofta hjälper en starkare smärtstillande tablett men vid kronisk migrän är det inte ovanligt att exempelvis Botox används som behandlingsmetod.

Många är drabbade

Bor du i en storstad som Stockholm känner du med största sannolikhet någon som drabbats av migrän och vet vilka plågor och svårigheter det kan medföra. Att ha kronisk migrän innebär ofta extremt hög sjukfrånvaro och det kan vara svårt att behålla ett jobb. Ofta krävs någon form av uppgörelse med försäkringskassan där man slipper karensdagar för att överhuvudtaget ha möjlighet att försörja sig. Även sociala relationer blir lidande samt relationer till familj och andra anhöriga. Ofta följer biverkningar som tal- och synrubbningar samt illamående ovannpå värken och den drabbade blir sängliggande dygn i sträck.

Behandlingar

Det går att i någon mån förebygga migrän genom att leva ett så stressfritt liv som möjligt, med regelbundna vanor och mycket vila. Man ska även undvika mat som man vet gett besvär förut, exempelvis mat med mycket vitlök eller andra starka ämnen. Det är också bra med motion och yoga.

När man känner att ett anfall är på gång ska man lägga sig i ett mörkt rum och försöka sova. Ett receptfritt läkemedel som Ipren eller Alvedon kan fungera men vid starkare anfall krävs receptbelagda läkemedel. Har du migrän som inte ger sig med vanliga smärtstillande ska du konsultera din läkare som gör en bedömning av dina besvär. Det finns flera typer av behandlingar och det gäller att hitta rätt medel och dos.

I verkligt svåra fall av långvarig migrän brukar man rekommendera förebyggande behandling med Botox. Du måste ha diagnosen kronisk migrän för att ha rätt till Botoxbehandling. Din läkare skickar dig till en neurolog om hen misstänker att det kan vara kronisk migrän. Botox är ett toxin som blockerar de nervsignaler som får musklerna att spänna sig. Detta har visat sig vara mycket effektivt för att förebygga migrän.

I Stockholm finns många neurologer och specialister på migrän och andra typer av huvudvärk. Börja med att kontakta din vårdcentral, som hjälper dig att få kontakt med rätt specialist. Genom att lägga om dina levnadsvanor och hitta rätt behandling hoppas vi att du ska kunna leva utan dina besvär i så stor utsträckning som möjligt.

 

Stressigt på jobbet? Överväg hemstädning!

20 sep 2017

Tid är en bristvara för många i dagens samhälle. I synnerhet om man bor i större städer då svarta hål i form av tunnelbana, bilköer och försenade bussar slukar stora delar av dygnet. Därtill så finns även jobb, det finns handling, det finns matlagning samt allt som hör ett normalt familjeliv till; skjuts av barn, läxläsning, träning och sömn. Kort och gott; vi har bara 24 timmar per dygn att röra oss med – men skillnaden nu mot förr är att de flesta har så fulla kalendrar att vanliga vardagssysslor inte hinns med.

Städning är ett typiskt sådant exempel. Det tar tid att städa och det kräver en stor ansträngning. Det är de flesta medvetna om; man kan liksom inte räkna med att städa ett hus på någon halvtimme – där är det snarare så att en halv dag kommer att gå åt. En halv dag som i det här sammanhanget stavas lördag eller söndag; en helg som man helst av allt vill spendera på ett bättre sätt än att bjuda dammsugaren på en svängom.

Lösningen för många idag är tilltalande och något som vi ska titta närmare på. Detta i form av professionell hemstädning och vi tänkte visa på hur man ska tänka gällande sådan. Vi kan säga att du äger ett större hus i Bromma och känner att professionell hemstädning skulle passa ert hushåll perfekt – just av den anledningen att ni inte har tiden som krävs för att sköta städningen på egen hand. Så här tycker vi att ni ska resonera innan ni skriver ett avtal med ett städföretag:

 • Ni ska söka kvalitet – inte billigaste priset. Det finns en skatterabatt på 50% av den totala arbetskostnaden för er hemstädning  som står redo att användas. Rut-avdraget gör att ni inte behöver söka efter det billigaste priset utan att ni snarare kan söka efter ren kvalitet. Priset blir lågt ändå.
 • Ni hittar kvalitet genom referenser: För att hitta en pålitlig städfirma – det kan vara svårt i större städer som Stockholm – så bör ni kontakta tidigare och befintliga kunder. Hör er även för med grannar i Bromma om de använder sig av professionell hemstädning och i så fall vilken städfirma de anlitat.
 • Ni ska bestämma. Hemstädning sker på era villkor. Det innebär att ni bestämmer när den ska göras och i vilken omfattning. Inom rimliga gränser naturligtvis. Men, ni skriver ner era önskemål om tider-, dagar och vad som ska göras och städföretaget sätter ihop ett schema för städaren.
 • Städaren- inte städarna. Se till att en och samma person sköter er hemstädning. Det ger större trygghet och bättre utförda jobb (i och med att denne känner till hur ert hus ser ut).
 • Provstäda innan. Se till att boka in en tid för en provstädning innan ni bestämmer er. Här kan ni se hur resultatet blir och ni – och städföretaget – kan se hur lång tid det hela tar.

Kontrollera kliniken innan du förstorar brösten

18 aug 2017

Att göra en bröstförstoring är något som bara blir mer och mer populärt i Sverige – framför i storstäderna som Stockholm och Göteborg. Det är dock inte bara i Stockholm och Göteborg bröstoperationer genomförs – numera har fenomenet spridit sig över nästan hela landet.

När man ska göra en bröstförstoring kan man ibland känna sig ganska nervös. Att kolla upp kliniken noga lättar lite på nervositeten och ger en trygghet. Det minskar också risken att råka ut för en oseriös kirurg, som kanske saknar tillstånd eller den kompetens och erfarenhet som krävs för att bröstoperationen ska bli så bra som möjligt.

I större städer som Stockholm finns ett stort utbud, risken kan därför vara större där att råka ut för en oseriös kirurg. Bor du i en större stad är det alltså extra viktigt att göra grundlig research på klinikerna. Ta gärna referenser från andra kunder.

Kolla tillstånd

De senaste åren har ett par fall dykt upp och skrivits om i medierna, där oseriösa kirurger bedöms som ”livsfarliga” och ”oerfarna”. Säkerställ därför alltid att kirurgen har de tillstånd och certifieringar som krävs för att utföra plastikkirurgi.

Som kund till en skönhetsklinik tar du stora risker. Om något går fel under operationen är du i princip rättslös. Detta på grund av att plastikkirurgi inte klassas som hälso- och sjukvård. Kirurgen har därför inte juridiska krav på sig att vara läkare, kirurg, eller ens legitimerad sjukvårdspersonal.

Säkerställ att kirurgen har god erfarenhet

Det är mycket viktigt att kirurgen har erfarenhet inom den typen av bröstförstoring som du ska genomgå. Om det går fel vid en bröstoperation, kan det få allvarliga och permanenta konsekvenser. Vid händelse av att operationen går fel, har man som ovan nämnt svaga rättsliga skyddsnät.

Exempel på fall

 

 • Aftonbladet skrev våren 2015 om en plastikkirurg (självutnämnd) opererade helt utan utbildning och tillstånd. ”Den här mannen är livsfarlig”, hävdade en av de narkosläkare som assisterade under flertalet operationer. Mannen är inte ens legitimerad som hälso- och sjukvårdspersonal hos Socialstyrelsen.
 • Västerbottens-Kuriren rapporterade i mars förra året om hur en dåligt utbildad kirurg ”förstörde en kvinnas underliv”. Kirurgen var vid operationstillfället utbildad i allmänkirurgi – men saknade specialistutbildning för plastikkirurgiska operationer.

 

Kvinnan fick efter operationen söka vård hos NUS för flertalet spruckna och infekterade sår. Kvinnans underliv förstördes permanent efter operationen.

Vad skiljer privat hemtjänst från kommunal i Stockholm?

9 aug 2017

Sedan man för några år sedan införde ett fritt val gällande hemtjänst i Stockholm har röster höjt om att det blivit mycket sämre – dock har lika många röster höjts om motsatsen, att det tvärtom blivit bättre. Hur det egentligen ligger till är svårt att säga i nuläget i och med att det faktiskt gått så kort tid så att man ännu inte kan utvärdera frågan riktigt.

Men om man tar argumenten från båda sidor och ställer dem mot varandra så kan man konstatera att motståndare till privatiserad hemtjänst i Stockholm menar på att alltför många oseriösa aktörer smugit sig in på marknaden med enbart pengar i sikte. Kollar man på de som tvärtom gillar att hemtjänst i Stockholm numera också kan väljas så menar den sidan att valfriheten är av stor vikt – det vill säga att du själv har möjlighet att välja vilket företag i Stockholm du vill ha till din hemtjänst. Vidare menar man att denna valfrihet i slutändan kommer att tvinga de oseriösa aktörerna bort från marknaden – detta i och med ingen kommer att välja dessa företag.

Klart är att båda sidor har relevanta poänger – visst, det finns en massa aktörer i Stockholm och dess hemtjänst som sannerligen inte ser till kundens bästa utan bara till bolagets vinst. Men likaså finns det privata aktörer som faktiskt ser till kundens väl och vill förbättra hemtjänst i Stockholm från grunden. Det bör alltså få gå ytterligare några år innan man klart och slut kan säga vilken sida som haft rätt.

Tjänar man mer pengar inom privat hemtjänst i Stockholm?

Då det kommer till löner så kan man säga att många företag som arbetar privat med hemtjänst i Stockholm också kan betala mer pengar – detta i syfte att naturligtvis kunna locka över bra anställda som kan leverera ett arbete som ger företaget ett gott rykte. Det är nämligen av yppersta vikt för en privat aktör att skaffa sig ett gott rykte och renommé då detta i slutändan leder till fler kunder. Sådant sprids ofta mellan olika kunder och familjer till anhöriga – har ett privat företag inom hemtjänst i Stockholm gjort ett bra arbete så är det också lättare för en annan familj att välja just detta företag. Naturligtvis går detta också att vända på – har ett företag gjort ett uselt jobb och inte levererat det man lovat så kommer det garanterat att i slutändan minska den mängd av framtida kunder som tänkt sig hemtjänst i Stockholm som ett alternativ.

Det är alltså så här i början oerhört viktigt för ett företag att profilera sig redan från början – annars kan det bli problem då konkurrensen inom hemtjänst i Stockholm är väldigt hård. Att därmed anställa duktiga personer och då kanske tvingas betala mer i lön kan visa sig vara en väldig investering för företaget sett över en längre tid. Ett bra rykte ger fler kunder och ett bra rykte får man genom att ha duktiga anställda – detta är dock något som gäller i alla branscher och inte bara inom hemtjänst i Stockholm.

Vad ska jag välja för hemtjänst i Stockholm?

26 jul 2017

Det finns först och främst två stycken alternativ som man kan använda sig av då det handlar om hemtjänst och dessa två blir tydligast i en större stad som Stockholm. Här talar vi alltså främst om hemtjänst som antingen drivs i privat- eller statlig regi. Just det förstnämnda alternativet – den privata varianten av hemtjänst – har slagit igenom väldigt stort och främst då i just Stockholm där man ser att en stor marknad har växt fram. På både gott och ont ska här tilläggas – i takt med att så många olika personer är verksamma med just hemtjänst i Stockholm så varierar även kvaliteten dem emellan.

Det har nämligen kommit att visa sig att en hel del oseriösa aktörer smugit sig in på marknaden i jakt efter snabba pengar och en stor vinst – något som tyvärr också visat sig vara möjligt att utföra. Här har alltså Stockholm ett problem som måste tas om hand å det snaraste – att anlita ett företag för hemtjänst ska naturligtvis i första hand handla om att man blir omhändertagen och att man vågar – i viss mån – lägga sitt liv i någon annan persons händer och där kan inte ett vinstintresse ligga i vägen. Detta problem gäller dock inte bara hemtjänst i Stockholm utan går att applicera även till skola och annan omsorg och här måste man på något sätt komma upp med en lösning som försvårar för oseriösa företag att ta del av kakan.

Vi talar här inte om någon reglering där ingen vinst får göras, men det måste gå att hitta en mellanväg som på något sätt tar bort de absolut värsta exemplen och detta oavsett om det handlar om hemtjänst i Stockholm eller en skola driven i privat regi i Göteborg. Dock – och detta kan inte nog poängteras – det finns naturligtvis väldigt bra alternativ för hemtjänst som drivs i privat regi likväl som det finns dålig som drivs av staten, det är bara det att de oseriösa företagen smutsat ner och givit alla ett dåligt rykte. Ett rykte som alltså måste börja förbättras och där man ändå ser att en ljusning är på väg. Vi får här hoppas att branschen i sig klarar av att på något sätt reglera sig själva och att enbart de bra privata aktörerna inom hemtjänst i Stockholm får fortsätta. För att de verkligen behövs – det råder det inget som helst tvivel om.

Vad får jag hjälp med då jag anlitar hemtjänst i Stockholm?

Då man anlitar hemtjänst då har man vissa behov som man måste få hjälp med – här talar vi om allt ifrån dusch, rakning, på- och avklädning, hjälp med mat och medicinering och så vidare. Saker som man, helt enkelt, är oförmögen att själv utföra på grund av ålder eller någon sorts sjukdom eller skada. Hemtjänst i Stockholm – eller någon annanstans i Sverige – är alltså det perfekta alternativet för den som inte vill lämna sitt hem men som ändå behöver viss hjälp med att klara av sin vardag.

Viktigt att se över ventilationen i Stockholm

23 jul 2017

Stockholm är en stad där många äldre hus fortfarande fungerar som både arbetsplatser, bostäder och skolor och detta är också en del av charmen med staden. Dock så finns det även vissa problem med detta och ett av dem är hur ventilation och annat fungerar – eller inte fungerar – i dessa äldre byggnader. Just ventilation är en lite bortglömd del av hur människan fungerar och bristen på att stadigt flöde av friskt luft är något som i stor grad påverkar vår koncentrationsförmåga samt vår hälsa i stort och här ser man alltså i Stockholm har uppstått ett problem. Hur ser det egentligen ut gällande ventilation på din arbetsplats och hur skulle du prestera ifall denna byttes ut? Här kan man direkt ta ett exempel från ett kontor i Stockholm som är beläget inne i en äldre byggnad och där ventilation även den är av en äldre modell. De anställda på detta kontor presterar alltid bäst innan lunch och i början av veckorna och chefen för detta företag har hela tiden kopplat detta till naturliga orsaker där främst motivation nämns som en anledning.

Att de anställda hela tiden – ju längre dagen lider – också tappar i sin motivation, vill hem och därmed presterar sämre, ser denna chef som naturligt och lägger heller ingen större vikt vid. Men är detta verkligen hela förklaringen till att detta företag och de anställda varje dag har sin dipp just efter lunch och ju närmare helgen man kommer?

Nej, det är en del av sanningen naturligtvis men den största delen beror på att den ventilation som finns i denna äldre byggnad helt enkelt inte håller någon vidare klass och att de anställda på grund av denna hela tiden tappar i koncentration. Det skulle alltså här vara en god idé att byta ut hela denna ventilation mot en nyare modell som hela tiden tillgodoser frisk och fräsch luft och ger de anställda den välbehövliga energi som behövs för att orka hela dagen.

Dålig ventilation ger sämre hälsa i Stockholm

Det är också här som många företag – men framförallt skolor – gör fel i Stockholm. Man ser snarare problemet som något som ligger hos individen och i människans natur än att koppla den bristande koncentrationen och den sämre prestationen till just den dåliga ventilation som finns i lokalen. Att detta är ett problem i skolor runt om i Stockholm är därför något som direkt bör ses över och tas om hand – annars riskerar vi att en hel generation tappar sin lust inför studier och får dåliga betyg som de inte behövt få om bara rätt ventilation erbjudits.

Detta har man – tack och lov – på slutet börjat inse och man ser numera att många skolor som finns i äldre byggnader i Stockholm också får sin ventilation utbytt mot en bättre men frågan är om det är för sent? Hur många barn har man egentligen tappat i onödan och hur många sjukdomar har denna dåliga ventilation egentligen fört med sig i form av astma och annat? Detta är en skrämmande tanke som många nog inte vill ha ett svar på.

http://www.ventilationstockholm.biz/ erbjuder energisnåla och prisvärda ventilationssystem av högsta kvalitet.

Så kan du leva hälsosamt i Stockholm

19 jul 2017

I en storstad kan det ibland kännas svårt att leva hälsosamt. Trottoarer, buller och trängsel gör det att det ibland kan kännas lite tungt att ta sig ut och jogga. Visserligen är det så för många landsortsbor också – men i en storstad är det svårare att till exempel hitta bra joggingstråk eller vatten att simma i.

I Stockholm är möjligheterna dock goda för ett hälsosamt liv. Kanske till och med mer så än i många andra storstäder. Även om det kan vara lockande att äta snabbmat på vägen hem till lägenheten, finns det ofta en salladsbar eller ett annat nyttigt alternativ nära. Likaså är kollektivtrafiken väl utbyggd, så behovet av bil är inte lika starkt i Stockholm som i många andra städer.

Ät bra

Bor du i Stockholm äter du sannolikt ute ganska ofta. Med tanke på det utbud av restauranger som finns i Stockholm är det, som tidigare nämnt, inte alltför svårt rent praktiskt att välja en salladsbar istället för ett kebabhak. En salladsbar eller likvärdigt nyttigt alternativ finns i nästan varje kvarter i staden.

Om du inte har nära till en riktig salladsbar, har ändå de flesta restauranger nytta alternativ på menyerna. Staden har invånare med vitt skilda smaker och således anpassar restaurangerna sig ofta till exempelvis vegetarianer och laktosintoleranta.

Skippa bilen

Att ta bilen i Stockholm innebär inte sällan trafikköer och stress. Visserligen kan det vara mycket folk i tunnelbanan också – men där får du motion på köpet. Se till att även undvika rulltrappan i perrongerna så att du rör på dig så mycket som möjligt.

Kollektivtrafiknätet i Stockholm är väl utbyggt. Således är det något du kan använda dig av även om du arbetar i någon förort en bit utanför staden. Förutom tunnelbanan finns både pendeltåg och buss att använda sig av för att ta sig fram. Dessutom kan detta kännas extra bra de dagar det råder trafikkaos i staden.

Gå på gym

Salladsbarer, motionsspår och fitnesscenter. Medvetenheten kring att leva hälsosamt har ökat markant i Sverige på senare år och så även i Stockholm. På kort tid har många gym slagit upp portarna i staden, så om du bor centralt har du förmodligen inte alls långt till en plats där du kan träna.

Bor man i centrala Stockholm kan det här ofta vara ett bättre alternativ än att jogga utomhus. Visserligen finns det många som väljer att springa på trottoarerna, men det är inte för alla. På gymmen hittar du löpband du kan använda dig av, med den stora fördelen att du inte behöver stå och jogga på plats vid varje övergångsställe du ska passera.

Därför är sex bra för din hälsa

5 jul 2017

Sex är inte bara härligt, utan det är riktigt bra för hälsan. Det sänker nämligen blodtrycket och får en att varva ned. Studier påvisar också att personer som nyligen haft sex fick lägre blodtryckshöjning vid stressiga situationer än de som inte har sex.

Att ha sex skyddat personen i fråga från hjärtsjukdomar. Likaså stärker det även ens immunförsvar om man har regelbundet sex, viktiga ämnen såsom lgA ökar med upp till 30 procent samt skyddat även mot infektioner på lång sikt. Enligt forskning visar det sig att sex ökar välbefinnande och självförtroende, det gör oss friskare och gladare överlag.

Tro det eller ej men sex kan göra dig snyggare! Det är nämligen så att den ökade blodcirkulationen minskar hudproblem och ökar produktion av kollagen, det vill säga det ämnet som gör huden elastisk. Att ha sex regelbundet ökar också kroppens förmåga att tillgodose sig med näring, vilket stärker hår och naglarna.

Sex minskar risken för cancer

Prostatacancer känner vi alla till och det är faktiskt den allra vanligaste cancerformen i Sverige och drabbar mest äldre män. Regelbunden utlösning minskar risken för denna cancerform hos män. För kvinnor minskar risken för bröstcancer genom att ha regelbunden sex och har därför bra hälsoeffekt i förebyggande syfte. Något annat nämnvärt är att sex också lindrar smärta, närhetshormonet oxytocin ökar nivåerna av endorfiner, kroppens må-bra-hormoner! Det gör alltså att sex kan minska allt från PMS till huvudvärk.

Andra hormoner som frigörs vid orgasm är hormonet oxytocin som gör det lättare för oss att somna. Så har man sömnsvårigheter är det absolut ett sätt att boosta det. En god sömn är i sin tur bra för både immunförsvaret, vikten och blodtrycket.

Man ska heller inte glömma att sex fördjupar relationen sinsemellan varandra. Den fysiska närheten ökar närhetshormonet oxyticin och får oss att känna ökad trygghet och tillit till vår partner. Vill man testa något nytt och spännande med sin partner kan man även genom vuxenleksaker få exempelvis orgasmen att nå nya höjder.

5 tips på bättre tandhälsa

3 jul 2017

Att ta hand om sina tänder handlar om att ta hand om sin hälsa eftersom man vet att infektion i tandköttet ökar risken för utveckling av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och luftvägssjukdomar.

Här kommer 5 tips för att undvika detta och få en bättre tandhälsa:

 1. Borsta tänderna minst två gånger om dagen. Stressa inte vid borstningen utan se till att du borstar alla delar noggrant.
 2. Använd fluortrandkräm och en mjuk tandborste.
 3. Skölj inte munnen med vatten efte tandborstningen, utan låt fluroet få sitta kvar!
 4. Byt tandborste så fort du ser att borsten är sliten.
 5. Använd tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborstar minst en gång om dagen.

Hur ofta bör man använda tandtråd?

Eftersom det kan kännas både tidskrävande och krångligt att använda tandtråd händer det ofta att det känns mer lockande att strunta i det. Man ska dock inte glömma att tandtråd är en grundläggande nödvändighet för god munhälsa och friska tänder. Med hjälp av tandtråd avlägsnas matrester och bakterier som sätter sig mellan tänderna och vid tandköttet. Det är ställen som tandborsten inte kommer åt och därför blir det viktigt att använda tandtråd regelbundet varje dag, precis som man borstar sina tänder. Om man inte använder tandtråd är det risk för bakterier lämnas och bildar plack, en tunn, genomskinlig bakteriebeläggning. Placken kan i sin tur förvandlas till tandsten som i sin tur gör det väldigt svårt att hålla tänderna rena. Det kan leda till att det blir svullet, inflammerat och blödande tandkött.

En gång om dagen är rekommendationen för att använda tandtråd, en god rutin är att göra det varje kväll innan läggdags för att hålla munnen ren under natten. Man ska vara noga med att tråden når hela vägen en bit in under tandköttet. Undvik även att ta i för hårt eftersom det kan ta skada på tandköttet!

← Äldre inlägg